Cookies

Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Lean ofwel Steeds Beter bij Icare

Plaatje van weekstartbord

Sinds januari 2010 werkt Icare vanuit de Lean filosofie. Bij Icare noemen we dat Steeds Beter. Wij willen een organisatie zijn, waarin we continu werken aan verbetering. Verbetering gericht op het toevoegen van waarde voor onszelf en de klant, zodat:

  • Klanten graag een beroep op ons doen
  • We trots zijn op ons werk en op Icare
  • Icare financieel gezond blijft en wij er nu en in de toekomst kunnen zijn voor mensen die onze zorg nodig hebben

Om continu te verbeteren en waarde toe te voegen voor onszelf en onze klanten, hebben we de Steeds Beter aanpak ontwikkeld. Steeds Beter wordt gekenmerkt door een integrale aanpak van visie en strategie, leiderschap en Lean.

Een integrale aanpak met de visie als uitgangspunt
Onze visie geeft weer waar we met elkaar voor gaan en voor staan. De daarvan afgeleide strategie maakt de koers van Icare helder. Het geeft aan hoe we onze stip aan de horizon willen bereiken. Leiderschap vormt hierin een belangrijke schakel. We leggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Onze leidinggevenden zijn coaches met een belangrijke voorbeeldfunctie. De Lean filosofie, is het gedachtegoed van waaruit wij werken. Dit betekent dat we ons richten op het creëren van waarde, door het realiseren van structurele verbeteringen en het tegengaan van verspillingen.

Steeds Beter in de praktijk
De Steeds Beter aanpak krijgt vorm door voortdurend realiseren van kleine en grote verbeteringen binnen de Icare. Dat begint bij goed inzicht hebben in hoe we ervoor staan en of de dingen die we doen bijdragen aan de klant- en medewerkertevredenheid. Daarom werken we met dag- en weekstarts. Teams bespreken aan de hand van een zogenaamd dashboard de belangrijke punten in het dagelijks werk. Door deze manier van kortcyclisch sturen, bepalen we of we nog op koers zitten en kunnen we tijdig bijsturen. Een ander voorbeeld is het samen met wijkteams invulling geven aan wat hen succesvol maakt. Succesvolle wijkteams bij Icare zijn kleine zelfstandige teams die alle vormen van zorg kunnen geven aan klanten en ook alles rondom de zorg en het team zelf organiseren.

Steeds Beter draagt duurzaam bij aan de kwaliteit van onze zorg, aan goed werkgeverschap en aan het succes van onze organisatie. Want dat is waar het ons om gaat continu waarde toevoegen voor onze klanten, onze medewerkers en het succesvolle voortbestaan van onze organisatie.

Contact
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het Steeds Beter team via steedsbeter@icare.nl

Bord voor lean actie
Takenoverzicht Lean

Contact

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u met postcode of plaats de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.