Cookies

Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Vragen over corona bij de zorg thuis

Wat is bij Icare het beleid over het gebruik van mondkapjes?
Om te bepalen of medewerkers van Icare beschermende middelen gebruiken, passen we de richtlijnen van het RIVM over gebruik van PBM buiten het ziekenhuis toe. Het uit voorzorg gebruiken van PBM bij alle patiënten, ook bij iedereen die geen (verdenking op) COVID-19 heeft,  is niet nodig en gelet op de schaarste van PBM ook niet gewenst. Wat goed is om te weten, is dat wij waar nodig ook voor professioneel maatwerk kiezen, zoals die ook binnen de regels van RIVM zijn benoemd. De protocollen en stroomschema’s zijn hierop aangepast.

Icare is in haar gehele werkgebied gestart met coronaroutes. Dat zijn wijkzorgroutes voor met corona besmette patiënten of met klachten die volgens de richtlijnen van het RIVM op corona duiden. Het doel van deze coronaroutes is om cliënten die geen corona hebben én zorgmedewerkers te beschermen tegen verdere verspreiding van het virus. Daarmee dragen we bij aan beperking van overdracht van het virus. Ook kunnen op deze manier schaarse middelen als mondkapjes en spatbrillen op een efficiënte manier inzetten. Iedere coronaroute wordt gecoördineerd door een wijkverpleegkundige van Icare. Bij Icare hebben we de expertise in huis om de coronaroutes goed te organiseren en veilige zorg voor de klant en voor de medewerker te kunnen waarborgen.

Kunnen medewerkers zich laten testen?
Medewerkers met klachten die wijzen op een besmetting door het coronavirus, kunnen zich laten testen. We volgen daarmee de mogelijkheden die worden geboden door de GGD’s. In de periode dat de medewerker de verschijnselen bij zichzelf herkent en de uitslag van de test, verricht de medewerker geen werkzaamheden. 

Is er een mogelijk besmettingsgevaar door medewerkers?
Medewerkers zijn zorgprofessionals die gewend zijn om te werken in een omgeving waar sprake is van infectieziekte. Ze zijn dan ook getraind als het gaat om de toepassing van hygiëne regels. Corona wordt overgedragen van mens op mens via druppels bij hoesten en niezen binnen een afstand van 1 ½ meter. Ook is er overdracht mogelijk via de handen. Dit gebeurt als besmette oppervlakken en/of voorwerpen worden aangeraakt én daarna de eigen ogen, neus en mond worden aangeraakt. Medewerkers van Icare volgen daarom nauwgezet de instructies die er zijn op het gebied van hygiëne: handhygiëne en hygiëne voor de telefoon en iPad. Het houden van 1 ½ m afstand is in de praktijk van de zorgverlening meestal niet mogelijk. Wat dan essentieel is, is om te bepalen of er sprake is van een mogelijke besmetting van een medewerker of van een klant. Omdat onze zorgverleners achtereenvolgens bij klanten zorg verlenen, is dat een essentieel punt dat grote aandacht heeft.

Klanten waarbij een verdenking is van Corona, omdat ze de verschijnselen vertonen zoals de RIVM die beschrijft, worden verzorgd in een zogenaamde Coronaroute. Dit om de kans op kruisbesmetting tussen klanten en medewerkers te minimaliseren. Op de Coronaroute worden bij de zorg de persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet, zoals daarvoor goedgekeurde mondkapjes, veiligheidsbrillen, handschoenen en schorten. Hierdoor zijn onze medewerkers beschermd tegen het virus en wordt overdracht voorkomen. Bij klanten die geen verschijnselen van Corona vertonen, is de inzet van beschermende middelen niet nodig en zelfs ongewenst. Wat goed is om te weten, is dat wij waar nodig ook voor professioneel maatwerk kiezen, zoals die ook binnen de regels van RIVM zijn benoemd. De protocollen en stroomschema’s zijn hierop aangepast.

Onze medewerkers hebben de instructie om alleen zorg te verlenen, als dat volgens de richtlijnen veilig is. Op dit moment geldt dat er voor de zorgverleners van Icare die dat nodig hebben, voldoende persoonlijk beschermende middelen beschikbaar zijn. Daarbij stellen we professionele eisen aan de kwaliteit en alleen goedgekeurde mondkapjes worden gebruikt.

Medewerkers waarbij een verdenking is van Corona, omdat ze de verschijnselen vertonen zoals de RIVM* die beschrijft, werken niet meer in de zorg en laten zich zo snel mogelijk testen.

Heeft u vragen?
Stel uw vragen aan de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige is de eerste aanspreekpersoon voor uw vragen en zorgen. Mochten er vragen zijn waarop de wijkverpleegkundige niet direct een antwoord heeft, kan de wijkverpleegkundige binnen de Icare organisatie diverse experts consulteren, zoals een expert op het gebied van infectiepreventie of hygiene.

Meer informatie
Download hier de preventiekaart Corona: bezoek en zorgverlening.
Download hier de hygiënekaart Corona voor huisgenoten, bezoek en mantelzorgers.
Download hier de hygiënekaart Corona voor klanten.

Geplaatst op: 24-4-2020

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn