Menu

Ontregelde huishoudens

Afbeelding: Huishouden_thuisbegeleiding

Deze vorm van begeleiding kan worden aangevraagd via de gidsen Wmo, in samenwerking met de coördinator van het lokale team. De reguliere thuisbegeleiding wordt vrijwel altijd gefinancierd vanuit de gemeentelijke Wmo gelden.
 

Wanneer is er sprake van een ontregeld huishouden

Bij ernstig ontregeld is er sprake van een ernstig ontwrichte situatie in een zelfstandige huishouden. De ontwrichting kan gebaseerd zijn op meerdere gronden. 

Een belangrijk uitgangspunt van deze vorm van tussenkomst door middel van begeleiding is dat het een onderdeel is van een allesomvattend plan. Na het op orde brengen van het huishouden en de bijbehorende ondersteuning wordt er samen met de Wmo gids bekeken of en welke vervolg hulpverlening nodig is. 
  

thuisbegeleiding_voor
VOOR
thuisbegeleiding_na 290x410
NA

Werkwijze

Wanneer er sprake is van een ernstig ontregeld huishouden, pakken we dit gezamenlijk praktische aan door stap voor stap het huis opgeruimd, schoon en leefbaar te krijgen én te houden. 

De coördinator(en) van het team is direct bereikbaar voor de betreffende persoon/gezin, een familielid, de mantelzorger en instanties. Na een melding bezoekt de teamcoördinator de voorgestelde cliënt. Tijdens het bezoek wordt een beoordeling van de situatie gemaakt. Wanneer nodig wordt, met instemming van de cliënt, contact gezocht met ketenpartners om een goede start van de samenwerking mogelijk te maken. Er wordt direct praktische hulp ingezet waarbij, zoveel als kan, de cliënt betrokken is. Als er al contacten zijn tussen de cliënt en een andere instantie, dan gaat de samenwerking in samenspraak met beiden om het proces van de hulpverlening niet te verstoren.

De coördinatoren en ambulant begeleiders maken gebruik van de expertise van o.a. een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf, GGD, gidsen en interventieteams. In principe is de inzet kortdurend en vindt eventueel doorgeleiding plaats naar reguliere thuisbegeleiding. De coördinator en/of ambulant begeleider is verantwoordelijk voor een volledige overdracht. Wanneer nodig is, in overleg met de subsidieverstrekker, verlenging van de inzet mogelijk.
 

Wat mag de cliënt verwachten

  • Ernstig ontregelde huishoudens werkt vanuit de kwaliteitscriteria Icare Thuisbegeleiding (HKZ certificering).
  • De inzet is kortdurend en gericht op interventie en borging van de verbetering.
  • De coördinatoren en het team werken nauw samen met de verwijzende organisatie en/of de cliënt.
  • Gekwalificeerde medewerkers.
  • Garantie van snelle inzet.
  • Verantwoording van de ingezette financiële middelen richting gemeente.