Menu

Begeleidingsmethodes

De begeleiding de jij krijgt is persoonlijk, praktisch, positief én volgens methodes waarvan bekend is dat deze resultaat hebben: het Systeem- en Oplossingsgericht werken. Bij dementie en opvoedvragen kan daarnaast ook Video Home Training worden ingezet. Hieronder lees je meer over deze methodes. 
 

Systeem- en Oplossingsgericht werken

Systeem- en Oplossingsgericht werken houdt in dat begrip en gelijkwaardigheid tijdens de begeleiding het uitgangspunt zijn. Er wordt naar jou geluisterd zonder een oordeel te vellen, want we zijn ons ervan bewust dat menselijk gedrag uit meerdere factoren bestaat. We kijken naar jouw hulpvraag in relatie tot je omgeving, je eigen kunnen (psychisch en lichamelijk) en je sociale netwerk. We denken in kansen en mogelijkheden en zoeken naar wat goed gaat. 

Vanuit een oplossingsgerichte en positieve houding zoeken we naar jouw kunnen in de gewenste situatie. Die vinden we door na te denken over vragen als 'Waar wil jij naartoe' en 'Waar word jij gelukkig van'. Door het vergroten van jouw  weerbaarheid en zelfvertrouwen wordt jouw (veer)kracht versterkt. Ook wanneer er dingen in je leven zijn die niet over gaan (zoals een specifieke beperking), zoeken we samen naar een zo goed mogelijke manier om ermee om te gaan, kijken we naar wat je nog wél kan en wat jouw leven de moeite waard maakt.

 

Video Home Training (VHT)

Afbeelding: VHT 107

Bij opvoedondersteuning
VHT is een methodiek die gericht is op het ondersteunen van het contact tussen het kind en zijn ouder(s)/opvoeder(s). Het doel van VHT is om, dat wat van nature aanwezig is in het contact, te ondersteunen en te herstellen aan de hand van videobeelden van het dagelijkse (gezins)leven. Door een methodische analyse van korte video-opnames van alledaagse situaties thuis, kunnen ouders zien wat het kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

De video-opname wordt door de video-hometrainer samen met de ouders besproken, waardoor de ouders de bedoelingen en de behoeftes van het kind beter gaan begrijpen. Ouders en kinderen kunnen weer genieten van het contact met elkaar en de onderlinge afstemming verbetert. 

Bij dementie
Video-interactiebegeleiding (VIB) wordt ingezet in de thuissituatie om het contact tussen mantelzorger/zorgverlener (de zorger) en de cliënt te verbeteren. Video-opnames brengen de communicatie tussen de cliënt en de zorger in beeld.

Tijdens het terugkijken van de beelden ligt de focus steeds op het aandeel dat de zorger daar zelf in heeft. Stap voor stap worden elementen in communicatie geoefend in de praktijk en leert de zorger dat wat werkt toe te passen in moeilijkere situaties. Daarnaast leren zij begrijpen waar het gedrag vandaan komt en wat dit van hen vraagt. Gaandeweg krijgen de zorgers steeds meer het gevoel dat zij grip op de situatie hebben.

Gekwalificeerde professionals
VHT wordt zowel ingezet bij lichte hulpvragen als bij langdurige en complexe problemen. Icare Thuisbegeleiding werkt alleen met getrainde en gekwalificeerde video-hometrainers.  
 

Meer weten of een afspraak maken?