Menu

Thuisbegeleiding is er klaar voor

Icare thuisbegeleiding biedt laagdrempelige praktische begeleiding aan volwassenen, jongeren en gezinnen in de thuissituatie, bij het uitvoeren/oefenen van handelingen/vaardigheden die zelfredzaamheid en participatie tot doel hebben. Samen wordt er gewerkt aan de gewenste verandering die aansluit bij de cliënt.

Icare thuisbegeleiding werkt vanuit de visie van De Nieuwe Route van Anke Siegers en is hierin geschoold. Thuisbegeleiding biedt maatwerk en passende zorg afgestemd op de behoefte van de cliënt. We werken veel samen met de gemeente en andere (zorg)organisaties binnen de gemeente.

Voor wie

In Ermelo, Putten en Nijkerk zijn er mogelijkheden om op een beschikking vanuit de WMO, begeleiding te krijgen. Bij Icare kunnen mensen terecht die laagdrempelige en praktische thuisbegeleiding nodig hebben op alle gebieden van het sociaal domein.

Jeugd
Opvoeden is een kunst en daar kun je soms best een beetje hulp, begeleiding en ondersteuning bij nodig hebben. De Icare thuisbegeleider helpt bij het vergroten van de opvoedingsvaardigheden, inzicht in ontwikkelingsfases van kinderen, en hoe opvoeding, verzorging en huishouden kunnen worden gecombineerd. Thuisbegeleiding kan u helpen om weer balans in uw gezin te krijgen. Via de jeugdwetbeschikking of vanuit de wmo kan Icare begeleiding bieden. Daarnaast kunnen wij in Ermelo, Nijkerk en Hoevelaken begeleiding bieden vanuit een subsidieregeling, als u hier meer over wilt weten kunt u contact opnemen met de coördinator.

Statushouders
Icare thuisbegeleiding biedt praktische ondersteuning in het dagelijks leven en opvoeding van de kinderen, afgestemd op de culturele achtergrond van de cliënten. De beschikking jeugdwet verloopt via de gemeente.