Menu

Thuisbegeleiding is er klaar voor

Icare thuisbegeleiding biedt laagdrempelige praktische begeleiding aan volwassenen, jongeren en gezinnen in de thuissituatie, bij het uitvoeren/oefenen van handelingen/vaardigheden die zelfredzaamheid en participatie tot doel hebben. Samen wordt er gewerkt aan de gewenste verandering.

Icare thuisbegeleiding werkt vanuit de visie van De Nieuwe Route van Anke Siegers en is hierin geschoold. Thuisbegeleiding biedt maatwerk en passende zorg afgestemd op de behoefte van de cliënt. We werken veel samen met verschillende ketenpartners zoals o.a.: GGD – Kwintes – MDF – het IDO – Woonzorg Flevoland – woningbouw Centrada- Sociaal Wijkteam.

Voor wie

In Lelystad zijn er mogelijkheden om op een beschikking vanuit de WMO, begeleiding te krijgen. De cliënt komt bij het sociaal wijkteam, daarna wordt de hulpvraag door de hoofdaannemers uitgezet naar onderaannemers en daar is Icare er één van. Er zijn twee hoofdaannemers; Kwintes en Woonzorg Flevoland.

Thuisbegeleiding wordt ook ingezet vanuit een subsidie die rechtstreeks van de gemeente komt. Dit geldt alleen voor het product ‘Ernstig ontregelde huishoudens’. Om van deze subsidie gebruik te kunnen maken moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De inschatting of een casus hieraan voldoet, wordt tijdens een intake door de coördinator van de thuisbegeleiding gedaan.

Thuisbegeleiding in Lelystad biedt geen begeleiding in casussen die specifiek op jeugd en/of statushouders zijn gericht.