Menu

Ontregelde huishoudens

Wanneer is er sprake van een ontregeld huishouden

Het gaat altijd om een zelfstandige huishouden.

Ernstig ontregeld: Het gaat hierbij om een ernstig ontwrichte situatie. De ontwrichting kan gebaseerd zijn op meerdere gronden. 

Een belangrijk uitgangspunt van deze vorm van interventie en begeleiding is dat de inzet een onderdeel is van een integraal plan. Na het op orde brengen van het huishouden en de bijbehorende ondersteuning wordt er samen met de WMO gids bekeken of en welke vervolg hulpverlening er nodig is. 

thuisbegeleiding_voor
Voor
thuisbegeleiding_na 290x410
Na

Werkwijze

Het team Thuisbegeleiding, Ernstig ontregelde huishoudens, biedt praktische ondersteuning door samen met de klant stap voor stap het huis opgeruimd, schoon en leefbaar te krijgen.

De coördinatoren zijn direct bereikbaar voor zowel een klant, familielid, mantelzorger en instanties. Na een melding zal een van de coördinatoren de voorgestelde klant bezoeken en een beoordeling van de situatie maken. Indien noodzakelijk zal, met instemming van de klant, contact gezocht worden met ketenpartners om een goede start van de interventie mogelijk te maken. Er wordt direct praktische inzet geboden, waarbij zoveel als mogelijk wordt samengewerkt met de klant.

Als er al contacten zijn tussen de klant en een andere instantie, zal de interventie in samenspraak gaan om het proces van de hulpverlening niet te verstoren.

De coördinatoren en thuisbegeleiders maken gebruik van de expertise van o.a. een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf, GGD, V&V, gidsen, interventieteams etc. In principe is de inzet kortdurend en vindt eventueel doorgeleiding plaats naar reguliere begeleiding. De coördinator en/of thuisbegeleider zal dan zorgdragen voor een goede overdracht. Indien noodzakelijk zal, in overleg met de subsidieverstrekker, verlenging van de inzet mogelijk zijn.

Kaders

- Het team Ernstig Ontregelde Huishoudens werkt vanuit de kwaliteitscriteria Icare V&V. (HKZ certificering.)
- De inzet is kortdurend en gericht op interventie en borging van de verbetering.
- De coördinatoren en het team werken nauw samen met de verwijzende organisatie en/of klant.
- Gekwalificeerde medewerkers.
- Garantie van snelle inzet.
- Verantwoording van ingezette financiële middelen naar de gemeente.