Menu

Hoe werkt het

Toegang en kosten

Individuele begeleiding valt vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waar u woont. Of u in aanmerking kunt komen voor deze vorm van begeleiding door Icare is dan ook afhankelijk van het gemeentelijk beleid. Voor het bieden van ondersteuning en begeleiding kunnen gemeenten een eigen bijdrage vragen. U kunt dus contact opnemen met de afdeling WMO van de gemeente of met de coördinator thuisbegeleiding van Icare, die u hierbij kan helpen.