Menu

De in- en exclusiecriteria van Icare Thuisbegeleiding

Bij Icare Thuisbegeleiding zijn cliënten met alle grondslagen welkom. Toch kunnen de doelgroepen per gemeente/regio verschillend zijn. Dit heeft te maken met diverse contracten per gemeente en met de beschikbare expertise in de regio’s.
 

Tijdelijke begeleiding

Icare Thuisbegeleiding biedt tijdelijke begeleiding door middel van 'handen op de rug'. Het doel is dat de cliënt zelfredzaam wordt en wij ons zelf overbodig maken, of (wanneer van toepassing) dat wij de begeleiding af-/opschalen naar een andere zorgaanbieder. In het begin van de begeleiding kan er mogelijk tijdelijk sprake zijn van overnemen. Maar het uiteindelijke doel moet zijn dat de cliënt zelfredzaam is, en dat eventueel samen met de cliënt gekeken wordt welke voorliggende voorzieningen hierin ondersteunend zijn.
 

Langdurige begeleiding

Icare Thuisbegeleiding biedt langdurige begeleiding door middel van 'handen op de rug' bij een Wlz indicatie en soms bij cliënten met psychogeriatrie of verstandelijke beperking waar minder verbetermogelijkheden aanwezig zijn. Langdurige begeleiding is dan gericht op stabilisatie waarbij ook oog is voor signalen. Bij de cliënten kijken wij naar de regie van de cliënt in afstemming tot zijn/haar draagkracht en netwerk. Door inzet van onze begeleiding bij cliënten met langdurige hulpvragen, kan intramurale zorg worden voorkomen of uitgesteld. Het doel is dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. 
 

Jeugd

Icare Thuisbegeleiding biedt begeleiding aan gezinnen met een ongecompliceerde hulpvraag bij gezinnen met enkelvoudige en complexe problemen. Ongecompliceerde opvoedingsondersteuning past binnen onze begeleiding met mogelijke inzet van Video Home Training. Bijvoorbeeld als ouders willen leren hoe zij hun kind naar bed kunnen brengen of structuur aanbrengen. Opvoedondersteuning wordt aan ouders geboden waardoor begeleiders niet alleen bij de kinderen zijn. Wij schalen op naar- of werken samen met specialistische zorgaanbieders indien opvoedingsproblemen complexer en meervoudig worden.
 

Werken buiten kantoortijden

Soms is er begeleiding nodig voor 8:00 ’s morgens en na 17:00 uur ‘s middags, zoals begeleiding bij een kind voor schooltijd en ‘s avonds tijdens de maaltijd. Onze begeleiding kan in die gevallen buiten kantooruren plaatsvinden tussen 7:00 en 20:00 uur op werkdagen.
 

Onvrijwillige zorg

Icare Thuisbegeleiding biedt aan de voorkant bij de hulpvraag geen onvrijwillige zorg aan. Tijdens het bieden van begeleiding blijft de begeleider altijd bewust of hij/zij geen onvrijwillige zorg biedt door dit te signaleren en te bespreken met de coördinator. Als tijdens het bieden van begeleiding sprake lijkt van ontstaan van onvrijwillige zorg, wordt de begeleiding opgeschaald omdat Icare Thuisbegeleiding geen onvrijwillige zorg biedt.
 

Vervoer

Icare Thuisbegeleiding vervoert geen cliënten in een eigen auto noch in een bedrijfsauto. Bij vervoer kijken we naar voorliggende voorzieningen. Bij benodigd vervoer is een Wmo-pas voorliggend en mogelijk kan een cliënt zelf met een taxi reizen. Wanneer een cliënt hierbij begeleiding nodig heeft kan de medewerker met de cliënt meerijden in de taxi.
 

Kindercoaching

Icare Thuisbegeleiding biedt geen kindercoaching. 
 

Verslaving

Icare Thuisbegeleiding kan begeleiding bieden aan cliënten met verslaving rondom behandeling (dus voor, tijdens of de behandeling) die door de gemeente zijn opgesteld. Bij cliënten met een verslaving bieden we uitsluitend begeleiding als er concrete doelen van de gemeente zijn waaraan gewerkt moet worden. Voor de verslaving an sich zijn andere instanties toereikend. Wanneer de verslaving van een cliënt structureel een belemmerende/storende factor vormt voor de begeleiding wordt er opgeschaald.
 

Persoonlijke verzorging

Icare Thuisbegeleiding biedt begeleiding aan ouders bij de persoonlijke verzorging aan een kind ('handen op de rug'). Bijvoorbeeld als een ouder begeleiding of aansturing nodig heeft om zijn/haar kind te douchen. De ouder dient bij deze begeleiding altijd zelf aanwezig te zijn. Bij oudere cliënten met een Wmo indicatie komt weleens de vraag voor het instrueren bij het douchen. Dit valt niet onder begeleiding. Evenals het over overnemen van verzorgingstaken zijn er voorliggende voorzieningen aanwezig zoals Icare Verpleging &Verzorging.
 

Administratie en privé-eigendommen

Icare Thuisbegeleiding kan begeleiding bieden bij praktische hulpvragen, zoals het ordenen van de administratie. Icare Thuisbegeleiding medewerkers hebben geen privé eigendommen van een cliënt (tijdelijk) in hun bezit, ook geen administratie papieren. Begeleidingsvragen omtrent administratie zijn enkel praktisch van aard, zoals het ordenen van administratie. Icare Thuisbegeleiding doet geen belastingaanvragen, regelt geen geldzaken van cliënten, beheert geen bankpasjes en kan niet met het geld van de cliënt dingen kopen.

Medewerkers zijn niet in het bezit van sleutels van de cliënt, maar er mag wel gebruik worden gemaakt van een sleutelkluis. Als een cliënt bijvoorbeeld in het ziekenhuis is opgenomen, gaat een medewerker niet naar het huis van de cliënt om spullen op te halen voor de cliënt.
 

Voorliggende voorziening

Icare Thuisbegeleiding kan de begeleiding afschalen daar waar voorliggende voorzieningen zijn. Als in de gemeente geen voorliggende voorziening aanwezig zijn, wordt dit bij de opdrachtgever/gemeente terug gelegd. Voorbeelden van voorliggende voorzieningen zijn vervoer, oppasdienst en boodschappendienst.
 

Meer informatie

Wanneer er vragen zijn over bovenstaande in- en exclusiecriteria kunt u contact opnemen met de coördinator van het betreffende team. 

Contactgegevens ambulante teams