Menu

Weer stevig in je schoenen staan

Afbeelding: eigen regie

Ben jij (jong)volwassen, op leeftijd, puber of maak je onderdeel uit van een gezin en heb je wat hulp nodig om de regie weer terug te krijgen? Dan helpen wij jou weer op weg. Ook wanneer je een licht verstandelijke beperking, autisme of dementie hebt.

Bij Icare Thuisbegeleiding krijg jij ondersteuning bij de uitvoering van praktische taken en begeleiding richting zelfstandigheid in je thuissituatie. Het uitgangspunt is dat jij de regie hebt en je de begeleiding met je begeleider gezamenlijk vorm geeft. Zo kan jij straks weer zelfstandig(er) door het leven. 

De begeleiding is divers, denk aan: 

  • Praktische ondersteuning bij opvoedingsvraagstukken en relaties link
  • Aanleren van gewenst gedrag bij gedragsproblemen link
  • Coaching bij psychische kwetsbaarheid  link
  • Structuur aanbrengen in je administratie, huishouden, dagindeling link