Menu

Wat doet de ambulant begeleider voor jou

De ambulant begeleider komt bij jou thuis wanneer je een hulp- of ondersteuningsvraag hebt. Jouw begeleiders staat altijd naast jou en laat de regie zoveel mogelijk bij jou. Samen brengen jullie je situatie in kaart en stellen een begeleidingsplan op. Het kan voorkomen dat er ook andere organisaties in de gemeente zoals het sociaal wijkteam, het Centrum voor Jeugd en Gezin, maatschappelijk werk en sociale instanties betrokkne worden. Dit gebeurt alleen met toestemming van jou als cliënt. 

Het begeleidingsplan

Bij het opstellen van een begeleidingsplan vraagt jouw begeleider wat jij belangrijk vindt. Waaraan wil je werken en wat ligt binnen jouw mogelijkheden. De nadruk ligt op datgene wat je wél kan en wat wél goed gaat. Vanuit daar ga je bepalen waar je extra hulp, begeleiding of inzicht bij nodig hebt.

Het veranderproces

Videohometraining

De ambulant begeleiders bieden jou ondersteuning in het gehele veranderproces. Dit betekent praktische ondersteuning bij noodzakelijke acties, maar ook begeleiding in het totale verandertraject. Want om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen en om die verandering blijvend te maken, is meer nodig dan het uitvoeren van praktische acties.

De ambulant begeleider besteedt aandacht aan voorbeeldgedrag en het eigen maken van nieuw gedrag in de gewenste situatie. Videohometraining is bijvoorbeeld een evidence-based methodiek die hierbij ingezet kan worden.

Jouw eigen kracht hervinden

De ambulant begeleider is zich bewust van de fases die jij doorloopt om tot een blijvende gewenste situatie te komen. Het (h)erkennen van deze fases speelt een belangrijke rol in jouw ondersteuning want zo ga jij weer je eigen kracht en kunnen ervaren. Dit motiveert jou om zelf naar oplossingen te gaan zoeken om je problemen aan te pakken. Wanneer dit weer lukt, bouwen we de begeleiding af zodat jij straks weer zelfstandig door het leven kan.