Menu

Waarin kan jij hulp krijgen

De begeleiding vindt bij jou, in je eigen thuisomgeving, plaats. Hoe de begeleiding er precies uitziet en hoe lang deze duurt, hangt af van je persoonlijke situatie. Het uitgangspunt is dat jij de regie houdt en dat we uitgaan van wat jij kan. Samen met de ambulant begeleider werk je aan je persoonlijke doelen. Dit kan zijn het vergroten van je zelfstandigheid, ontdekken hoe je jouw leven zin geeft en bij het vinden van de balans tussen inspanning en ontspanning.

Het doel is om samen jouw zelfredzaamheid te vergroten. Dat betekent dat je zoveel mogelijk zelf doet en, eventueel, met (permanente) hulp van familie, vrienden, buren en/of vrijwilligers. De vraag die wij centraal stellen is: Wat kan je zelf, wat kunnen je belangrijkste naasten betekenen, en wat kan onze begeleiding daar nog aan toevoegen?

 

Jouw gezin

Laagdrempelige, praktische en psychosociale begeleiding gericht op gezin, jeugd, opvoeden en relatie(s) met als doel weer in balans te zijn met het gezin en/of jezelf. 

Opvoeding
Elke ouder of verzorger heeft wel eens vragen over de opvoeding van zijn of haar kind. Het opvoeden kent behoorlijk wat uitdagingen, zeker wanneer er thuis problemen zijn. Dan is tijdelijke begeleiding die praktische handvatten biedt een oplossing. Bijvoorbeeld door het vergroten van de opvoedingsvaardigheden of inzicht krijgen in ontwikkelingsfases van kinderen. Of door het samen aanbrengen van structuur en rust in huis. Of hoe de opvoeding (makkelijker) te combineren met het huishouden en werk.

Relaties
Als relaties binnen en buiten het gezin niet lekker lopen, kan je gevoelens als somberheid, angst, onmacht en eenzaamheid ervaren. Deze gevoelens kunnen invloed hebben op jouw functioneren. In de begeleiding ligt de focus op het herstellen van relatie(s) en het vergroten van de communicatieve vaardigheden. We bespreken samen hoe je jezelf en het gezin de ruimte kan geven om te groeien. 

Normen en waarden 
Wij werken vanuit respect voor jouw normen en waarden en die van de andere gezinsleden. En tonen dit ongeacht jouw sociale of economische situatie, levensbeschouwing, politieke overtuiging, opleiding, afkomst, geaardheid, sekse of leeftijd. We werken met het hele gezin toe naar een oplossing die het beste werkt voor zowel het kind als de ouder of verzorger. 

Afbeelding: begeleiding_thuisbegeleiding

     

Jouw geestelijke gezondheid

Wanneer psychische problemen veel invloed hebben op jouw dagelijks functioneren, kijken we samen naar jouw hulpvraag (waar wil je naartoe, wat wil je bereiken) zodat jij weer in je kracht komt te staan. 

Ieder mens heeft wel eens een periode van 'minder goed in je vel zitten' of zich kwetsbaar voelen. Dat is normaal. Maar wanneer psychische problemen als depressieve-, bipolaire of psychotische stoornis, schizofrenie, (posttraumatische) stress-stoornis of een persoonlijkheidsstoornis, veel invloed hebben en je belemmeren in het dagelijks leven, kan hulp fijn zijn. In de begeleiding kijken we dan naar wat je wel kan, waar je naartoe wilt en waar je gelukkig van wordt. Samen zoeken we naar balans in je leven.

Door het krijgen van praktische tips en begeleiding leer je om te gaan met jouw psychische uitdagingen. Je leert je weerbaarheid en zelfvertrouwen te vergroten, waardoor jouw eigen kracht en veerkracht worden versterkt.

Ook wanneer er dingen in je leven zijn die niet over gaan (zoals een specifieke beperking), zoeken we samen naar een zo goed mogelijke manier om ermee om te gaan. Door te kijken naar wat nog wél kan en wat het leven voor jou de moeite waard maakt. 

Afbeelding: Roelof en Anneke Bos_ambulant

     

Jouw dagelijkse leven

Laagdrempelige en praktische begeleiding gericht op verschillende levensgebieden. Bijvoorbeeld bij vragen gericht op administratie, communicatie, de geestelijke gezondheid, het dagelijks leven, je netwerk. 

Heb jij dagelijks voorkomende handelingen of taken die je lastig vindt?
Je laat aan je begeleider jouw manier van aanpak zien, waarna je samen gaat oefenen om dit makkelijker te maken. Zo ga jij er minder tegenop zien, krijg je meer zelfvertrouwen en gaat het steeds een stapje makkelijker. Door het nadoen, het samen doen en herhalen van de voor jou nieuwe of spannende stappen, leer je gemakkelijk (nieuwe) vaardigheden aan. 
Ook ontdek je wat je grenzen zijn en hoe je jou grenzen aan kan geven. 

Tijdelijke of permanente begeleiding
Begeleiding is in de meeste gevallen voor een bepaalde periode nodig, totdat jij het vertrouwen hebt teruggevonden en je hebt ervaren dat het je ook zonder begeleiding lukt. Ontvang je begeleiding vanuit een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie dan kan de begeleiding blijvend of terugkerend zijn. 

Jouw netwerk
Bij de begeleiding kan jouw omgeving actief betrokken worden. Dit kunnen familieleden zijn, mantelzorgers, vrijwilligers in jouw buurt, buurthuizen, sociale werkplaatsen en vergelijkbare (vrijwilligers) organisaties zijn. Hun bijdrage kan kan zijn steunen, motiveren, meedenken, luisteren naar je zorgen of helpen bij wat jij wilt bereiken. Zo bouw je aan een eigen sterk sociaal netwerk waar je op terug kan vallen als het iets minder met je gaat. 

Afbeelding: foto folder thuisbegeleiding

  

     

Contact

Vind je het lastig om te bepalen waarbij je onze hulp kunt gebruiken? Of lees meer over onze werkwijze.
Neem vrijblijvend contact op   Spreekt deze aanpak jou aan?