Menu

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Als je te maken hebt met onvrijwillige zorg (de Wet zorg en dwang, Wzd), heb je recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. De Wzd geldt voor mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), voor mensen met het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington of niet-aangeboren hersenletsel.

Het uitgangspunt is dat Icare Thuisbegeleiding geen onvrijwillige zorg inzetten, tenzij het risico op een onveilige situatie te groot is. Dit betekent dat er begeleiding geboden mag worden waar jij, als cliënt, het niet mee eens bent. Maar dit mag alleen als alle alternatieven zijn onderzocht en er geen alternatiever zijn. 

Wanneer er sprake is van onvrijwillige begeleiding en je hebt daar vragen over, of een klacht, dan kan je contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon Wzd. Zij luisteren naar jou en geven informatie en uitleg over jouw rechten. Ze helpen jou bij de klacht. 
 

Wie kan je benaderen?

Voor de regio’s waar Icare Thuisbegeleiding werkzaam is, zijn de volgende cliëntenvertrouwenspersonen actief:

Groningen/Drenthe - Quasir
Wil de Vries
Tel. 06 836 577 83
wildevries@quasir.nl
www.quasir.nl
 
Overijssel – LSR
Overijssel en Gelderland voor de gemeenten Hattem, Elburg, Oldebroek, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten
Lonneke Bremekamp
Tel. 06 155 805 47
l.bremekamp@hetlsr.nl
www.hetlsr.nl
 
Gelderland – Adviespunt Zorgbelang
Voor de gemeenten Ede, Wageningen, Scherpenzeel, Barneveld en Nijkerk
Sabrina Scalzotto
Tel. 06 304 568 93
sabrinascalzotto@zorgbelangcvp.nl

Voor de gemeente Renkum
Marjon de Grave
Tel. 06 304 859 20
marjondegrave@zorgbelangcvp.nl

Algemeen
088 929 40 99
www.adviespuntzorgbelang.nl
 
Flevoland – Zorgstem Vertrouwenspersonen
Cisca Appelman
Tel. 06 360 746 48
c.appelman@zorgstemvertrouwenspersonen.nl
www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl
 

Cliëntvertrouwenspersoon AKJ

Jongeren tot en met 18 jaar kunnen gebruik maken van de vertrouwenspersoon van de AKJ (advies- en klachtenbureau jeugdzorg). Dit geldt ook voor de ouders/verzorgers die vallen onder de Jeugdwet. Als er zaken in de hulpverlening niet prettig lopen dan kan de vertrouwenspersoon daarbij helpen. Samen met de jongere of de ouder zoeken zij de oplossing. Je kan voor advies gratis contact opnemen met het AKJ. 

Tel. 088 555 10 00 
mail info@akj.nl 
chat www.akj.nl