Menu

Wat kan je verwachten

Samen praktisch
Wanneer praktische taken moeite kosten, krijg je hulp in de manier van aanpak van deze taken. Door het nadoen van de juiste handelingen en door te oefenen leer je deze (nieuwe) vaardigheden. Door samen te kijken hoe jij de taken nu uitvoert en met tips hoe het handiger en makkelijker kan.

Op een motiverende en activerende wijze leer je dat veranderingen in aanpak jou helpen weer grip te krijgen op taken en zaken. 

Samen in jouw omgeving
De begeleiding is vaak maar voor een bepaalde periode nodig omdat jouw zelfredzaamheid steeds meer toeneemt. Daarom kijken we samen hoe jouw omgeving actief en structureel kan bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan familie, mantelzorgers, vrijwilligers in jouw buurt, buurthuizen, sociale werkplaatsen e.d.

Samen versterken we jouw sociale netwerk en kijken we naar de mogelijkheden die bij jouw situatie aansluiten. 

Intakegesprek 
Voordat je met de begeleiding start, krijg je eerst een intake gesprek. De coördinator van het Icare Thuisbegeleiding team gekoppeld aan jouw gemeente komt bij jou thuis.

Wanneer het nodig is én jij daar akkoord mee bent, nemen we ook contact op met andere (zorg)organisaties. Dit bevordert een goede start van de begeleiding. Met elkaar kijken we naar de mogelijkheden om je weer op weg te helpen naar een optimale zelfstandigheid. 

Aanmelden en eigen bijdrage
Heb jij onze begeleiding nodig? Neem dan contact op met de afdeling WMO van je gemeente om te bespreken op welke gebieden hulp nodig is. Thuisbegeleiding valt namelijk onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waar je ingeschreven staat.

Of je in aanmerking komt voor onze begeleiding is afhankelijk van het beleid van jouw gemeente.

 

 

 

Je staat er niet alleen voor

Je kan ook direct met ons contact opnemen. Wij geven je handvatten voor jouw aanmelding bij de gemeente. Op de pagina contact vind je het email adres en telefoonnummer van het team per gemeente. Kies jouw gemeente en stuur een mail of neem telefonisch contact op via het vermelde telefoonnummer. 

Contact opnemen

 

Wel of geen eigen bijdrage?

Voor het inzetten van ondersteuning en begeleiding kunnen gemeenten een eigen bijdrage aan je vragen. Heb jij een eigen bijdrage dan hoor je de hoogte hiervan voordat we starten. Zo weet je waar je aan toe bent.