Menu

Systeem- en Oplossingsgericht Werken

De begeleiding de jij krijgt is persoonlijk, praktisch, positief én volgens methodes waarvan bekend is dat deze resultaat hebben: het Systeem- en Oplossingsgericht Werken

Dit houdt in dat begrip en gelijkwaardigheid tijdens de begeleiding het uitgangspunt is. Er wordt naar jou geluisterd zonder een oordeel te vellen, want we zijn ons ervan bewust dat menselijk gedrag uit meerdere factoren bestaat. We kijken naar jouw hulpvraag in relatie tot je omgeving, je eigen kunnen (psychisch en lichamelijk) en je sociale netwerk. We denken in kansen en mogelijkheden en zoeken naar wat goed gaat. 

Vanuit een oplossingsgerichte en positieve houding zoeken we naar jouw kunnen in de gewenste situatie. Die vinden we door na te denken over vragen als 'Waar wil jij naartoe' en 'Waar word jij gelukkig van'. Door het vergroten van jouw  weerbaarheid en zelfvertrouwen wordt jouw (veer)kracht versterkt. Ook wanneer er dingen in je leven zijn die niet over gaan (zoals een specifieke beperking), zoeken we samen naar een zo goed mogelijke manier om ermee om te gaan, kijken we naar wat je nog wél kan en wat jouw leven de moeite waard maakt.

 

Video Home Training

Input van Christianne