Menu

Samenwerkingen

Onze visie is dat je samen verder komt. Iedere schakel in een keten levert een eigen meerwaarde. De nauwe samenwerking met partners is belangrijk vanuit de juiste ondersteuning op de juiste plek. Met als doel optimale zelfredzaamheid van de cliënt te realiseren. 

Partners worden door Icare Thuisbegeleiding bij diverse vraagstukken betrokken. Tijdens een begeleiding en daarbuiten door in gesprek te gaan en te blijven. Op deze manier fungeren wij als een verlengstuk van samenwerkende organisaties in het belang van de cliënt. Zo houden we de begeleiding bovendien betaalbaar en toegankelijk. 
 

Onze vaste partners

In elke gemeente werken we samen met lokale ondersteuning en hulpverleners. Daarnaast hebben we een overkoepelende samenwerking met WMO, GGZ en Jeugdzorg. 

Wet maatschappelijke ondersteuning

De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zij zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Wanneer iemand zich bij de gemeente meldt voor het verzoek om ondersteuning, dan bekijkt de gemeente eerst de persoonlijke situatie van de aanvrager. Zo kijken zij welke ondersteunig past bij de situatie. 

Aanvragen van Wmo loopt via het sociale wijkteam of het Wmo-loket. Dit verschilt per gemeente. De informatie staat op de site van de betreffende gemeente.

Afbeelding: wmologo

     

GGZ

De GGZ biedt hulp bij psychische problemen aan ouderen, volwassenen, kinderen en jongeren. Wanneer de cliënt dit wil en de specialistische hulp van de GGZ bijdraagt aan het herstel en de kwaliteit van het leven, betrekken we de GGZ bij de begeleiding. Eenvoudig en kort of langdurig wanneer dit nodig is. 

Wij werken samen met GGZ Drenthe??. Voor aanmelding bij deze GGZ is een verwijsbrief nodig van de (huis)arts. In de verwijsbrief staan enkele persoonsgegevens, informatie over de klachten en een vermoeden van een diagnose. Deze informatie is nodig voor een eerste geprek bij de GGZ. De verwijzing via de (huis)arts is nodig om de kosten via de zorgverzekeraar vergoed te krijgen.

Afbeelding: GGZ_logo

    

Jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland zorgt ervoor dat jeugdigen veilig kunnen opgroeien. Jeugdzorgorganisaties helpen kinderen, jongeren en hun ouders daarbij. Jeugdzorg wordt ingeschakeld wanneer de ..... . 

De Jeugdwet bepaalt dat gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdhulp/-zorg. Aanvragen voor Jeugdhulp....  

Samenwerking CJG's? 

Afbeelding: jeugdzorg-nederland-logo-vector