Menu

Kwalitatieve dienstverlening

Ieder jaar zorgt Icare Thuisbegeleiding voor een kwaliteitsjaarverslag. Dat doen we omdat we kritisch willen blijven op de kwaliteit van de begeleiding die wij geven. Door onze dienstverlening te reflecteren, te evalueren en bij te stellen.|

Icare Thuisbegleiding moet én wil voldoen aan hoge kwaliteitseisen. De landelijke Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector (HKZ) ontwikkelt certificatie om de kwaliteit van zorg te toetsen. Jaarlijks wordt onze organisatie  gecontroleerd via audits door een externe onafhankelijk organisatie. Daarnaast kijken gemeenten mee of wij de juiste begeleiding bieden en of dit voldoet aan de door hen gestelde kwaliteitseisen. Dat betekent onder andere dat:

  • de cliënt centraal staat;
  • de cliënt tijdig en helder geïnformeerd wordt over de begeleiding;
  • wij duidelijke afspraken maken met de cliënt;
  • deze afspraken worden vastgelegd in een zorgplan;
  • de begeleiding regelmatig wordt geëvalueerd en verbeterd.

Meer weten over het HKZ-certificaat? Ga dan naar de website www.hkz.nl
 

Jij verdient de beste begeleiding

Onze professionals zetten zich in om de beste begeleiding aan jou te leveren. Daarom kijken wij kritisch naar onse begeleiding en werken we dagelijks aan het verbeteren daarvan.

Wij doen cliëntervaringsonderzoeken om de tevredenheidsscore van onze cliënten te meten. Voor dit onderzoek ontvang je een uitnodiging per mail. Wij nodigen je dan van harte uit om de vragenlijst eerlijk in te vullen. Zo komen wij te weten waar verbetering gewenst is en waar wij in onze aanpak aansluiten op de behoefte van de cliënt.

Wil je meer informatie over het onderzoek?