Menu

Samenwerkingen

Onze visie is dat je samen verder komt. Iedere schakel in een keten levert een eigen meerwaarde. De nauwe samenwerking met partners is belangrijk vanuit de juiste ondersteuning op de juiste plek. Met als doel optimale zelfredzaamheid van de cliënt te realiseren. 

Partners worden door Icare Thuisbegeleiding bij diverse vraagstukken betrokken. Tijdens een begeleiding en daarbuiten door in gesprek te gaan en te blijven. Op deze manier fungeren wij als een verlengstuk van samenwerkende organisaties in het belang van de cliënt. Zo houden we de begeleiding bovendien betaalbaar en toegankelijk. 
 

Overkoepelende samenwerking

Icare Thuisbegeleiding heeft een overkoepelende samenwerking met GGZ, Icare Jeugdgezondheidszorg, De Trans en CJG.

GGZ

De GGZ biedt hulp bij psychische problemen aan ouderen, volwassenen, kinderen en jongeren. Wanneer de cliënt dit wil en de specialistische hulp van de GGZ bijdraagt aan het herstel en de kwaliteit van het leven van de cient, betrekken we de GGZ bij de begeleiding of nemen we over. Eenvoudig en kort of langdurig wanneer dit nodig is. 

Voor aanmelding bij de GGZ is een verwijsbrief nodig van de (huis)arts. In de verwijsbrief staan enkele persoonsgegevens, informatie over de klachten en een vermoeden van een diagnose. Deze informatie is nodig voor een eerste geprek bij de GGZ. De verwijzing via de (huis)arts is nodig om de kosten via de zorgverzekeraar vergoed te krijgen.

GGZ

     

Icare Jeugdgezondheidzorg

Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ondersteunt (aanstaande) ouders bij het gezond en veilig opgroeien van hun kinderen. Met advies, ideeën, of hulp, bij alles wat maar belangrijk is bij het opvoeden en opgroeien. Goede zorg creëer je samen. Daarom staan de regie en behoeften van ouders en kinderen centraal en geven professionals samen met ouders invulling aan de zorg. Icare JGZ werkt daarbij actief samen met gemeenten en ketenpartners.

Icare JGZ werkt in 13 gemeenten in Drenthe, Flevoland en op de Veluwe. Kijkend naar de lokale mogelijkheden wordt de zorg samen met locale ketenpartners zo optimaal mogelijk vormgegeven. 

Afbeelding: logo_icare_jgz2D

    

De Trans

De Trans biedt zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke beperking. Zij helpen volwassenen en kinderen op allerlei vlakken. Van wonen met 24 uurs zorg en begeleiding, logeerzorg en dagbesteding. Ook bij De Trans is de hulp die gegeven wordt gebaseerd op wat de cliënt wel kan en zelf graag wil kunnen. 

De Trans begeleidt ruim 1.300 cliënten in de provincies Drenthe, Groningen en Overijssel. Ongeveer 1.275 medewerkers zetten zich dagelijks in om de zorg en begeleiding voor cliënten zo goed mogelijk te organiseren. 

De Trans

     

Lokale samenwerkingen

Naast bovenstaande overkoepelende samenwerkingen, werkt Icare Thuisbegeleiding ook lokaal met verschillende instanties. Denk aan politie, huisarts, woningstichtingen, maatschappelijke opvang, welzijnswerk, bewindvoering, vrijwilligersorganisaties, gecertificeerde instellingen en andere zorgaanbieders.