Menu

Samenwerking met gemeenten

Fundamenteel in onze werkwijze is de samenwerking tussen cliënt, gemeenten, andere betrokken lokale organisaties en begeleider waarbij de regie zoveel mogelijk bij de cliënt ligt. Wij hebben de focus op wat de cliënt kan en versterken de zelfredzaamheid door aanleren of verbeteren van (nieuwe) vaardigheden. 
 

Begeleiding op maat

Omdat elke cliënt een eigen ondersteuningsvraag heeft, maken we samen met de cliënt een plan op maat. We werken met realistische doelen en verwachtingen van en naar elkaar welke zijn vastgelegd in het begeleidingsplan. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd. Als blijkt dat de resultaten eerder behaald zijn, kan er ook eerder afgeschaald worden. Bijvoorbeeld van zwaardere begeleiding naar een lichtere vorm of overdracht naar het sociaal domein. 

We werken steeds vanuit gelijkwaardigheid en verbinding met de cliënt en onze ketenpartner(s). Een zelfde manier van werken hebben wij als medewerkers onderling ook. 

Logo's van gemeenten via lijst Els, url van homepage gemeente eronder. 

Contact opnemen voor mogelijkheden