Menu

Groningen Thuis fuseert met Stichting Icare

Thuiszorgorganisatie Groningen Thuis B.V. fuseert met Stichting Icare. Vanaf 1 januari 2019 gaan alle werkzaamheden verder onder de vlag van Icare. Voor cliënten en werknemers verandert er door de fusie in de praktijk niets. De zorg aan cliënten wordt gecontinueerd en werknemers van Groningen Thuis gaan met behoud van hun huidige rechten en plichten over naar Icare. Door de integratie biedt Icare vanaf 1 januari wijkverpleging in een groter deel van Groningen en kunnen de potentieel aanwezige schaalvoordelen in de regio worden benut.

Specialistische kindzorg

Icare is trots op de integratie met Groningen Thuis vanwege de goede naam op het gebied van specialistische kindzorg en wil dit graag verder uitbouwen. UMCG en Groningen Thuis hebben sinds jaren een nauwe samenwerking op het gebied van ketenzorg en ziekenhuisverplaatste zorg voor complexe zorgvragen. Zowel UMCG als Icare hebben de intentie uitgesproken deze samenwerking te continueren.

Richard van der Pluijm, rayonmanager Icare Noord en Midden Drenthe en Groningen, ziet uit naar de nieuwe samenwerking. “Wij zijn blij met onze nieuwe collega’s. Zij betekenen veel voor mensen in de stad en regio Groningen die thuis vaak complexe zorg nodig hebben.”