Shared Governance reis - dag 6

Afbeelding: 61ee1591-a3c1-479e-a7a1-1e8895ed2b79

Lead the way!

Dag twee van het Magnet congres in Denver, de groots(t)e bijeenkomst van verpleegkundigen in de wereld... Opnieuw een vol programma met inspirerende sessies. Je weg kiezen binnen zo’n omvangrijk programma en in een congrescentrum van het formaat van het Denver Convention Center vraagt coördinatie: iedere dag stemmen we af wie, welke sessie gaat bijwonen om zoveel mogelijk te leren en inspiratie op te doen voor het vervolg van de reis van Icare naar excellente zorg voor onze klanten en een excellente werkomgeving voor onze medewerkers.

De eerste sessie start vandaag om 8.00 uur. Vroeg op pad dus om onze weg naar de verschillende locaties te vinden. De rode draad in de sessies die we op dit vroege tijdstip bijwonen is 'persoonlijk leiderschap'. Het gaat vanmorgen niet over het werken volgens standaarden op basis van Evidence-based practice (EBP), maar over de net zo belangrijke 'menskant' van ons mooie vak. Het is niet  direct de gewoonte van verpleegkundigen en verzorgenden om voor zichzelf te zorgen, toch is dat essentieel. Neem de tijd om even te reflecteren (al is het maar heel even), om te ontspannen, om met een collega contact te hebben over een ethische kwestie die je raakt. Door tijd te nemen voor jezelf krijg je weer ruimte om 'je hart te openen' en goed te luisteren naar wat de ander nodig heeft. Zo komt de creativiteit vrij om samen met je klant te zoeken naar de meest passende oplossing en komt het beste in de zorgverlener die jij bent naar boven!

Ik woon een sessie bij over safety huddles; korte dagelijkse bijeenkomsten waarbij onverwachte situaties van de afgelopen dienst worden besproken en vooruit gekeken wordt naar situaties die kwetsbaar of risicovol zijn of dat in de komende uren zouden kunnen worden. Zo'n (safety) huddle of 'dagstart' geeft de mogelijkheid om te leren, het helpt om de gezamenlijke verantwoordelijkheid te ervaren, geeft je de mogelijkheid om vragen  voor te leggen aan je collega's en met elkaar af te stemmen. Je weet zo wat er speelt bij je collega, waardoor  je elkaar ook makkelijker kunt helpen. Hoe zou het zijn om iedere dag kort met je collega's  te bellen aan het begin van je klantroute, juist omdat jullie werk in de wijk zo solistisch is? Een 'huddle' heeft een vaste methodiek om het overleg kort en doelgericht te houden en te zorgen dat iedereen aan bod komt, want ieders input doet ertoe. We zijn benieuwd of het een werkwijze is die niet alleen Amerikaanse verpleegkundigen, maar ook jullie zou kunnen helpen, om effectief en met plezier samen te werken en de zorg voor jullie klanten steeds verder te verbeteren.  We gaan graag met jullie in gesprek over wat jullie het beste op weg helpt!

De tweede sessie van vanmorgen hebben we gezamenlijk bijgewoond, omdat het een belangrijke was voor de verdere ontwikkeling van Shared Governance binnen Icare. Verpleegkundigen en verpleegkundige managers van Lucille Packard Children's Hospital Stanford namen ons mee in de wijze waarop zij onderweg zijn met de verbetering en doorontwikkeling van Shared Governance. Want: "Als je organisatie verandert, moet je Shared Governance structuur meeveranderen". De vraagstukken zijn vergelijkbaar met die van Icare: ook hier ligt sinds een aantal jaren een fundament van een veelheid aan kwaliteitsgroepen ('councils') en is er sprake van een groot werkgebied met verschillende locaties, wat tot logistieke (vergader-)puzzels leidt. Naast de councils werken ook hier verschillende werk- en projectgroepen. Dat maakt  het steeds moeilijker  om overzicht te behouden en zo ontstaat er mogelijk overlap in het werk van de verschillende groepen. Ook in Amerika is het personeelstekort in de verpleging en verzorging een belangrijk issue, wat maakt dat het ziekenhuis slimme oplossingen zocht om verspilling van tijd en energie (en daarmee ook geld) te voorkomen. Daarnaast was er het verlangen om de groepen te verbreden; niet alleen verpleegkundigen, maar ook andere professionals die kennis over een bepaald thema hebben, zijn nu in groepen vertegenwoordigd. En dat is belangrijk, want de kennis en betrokkenheid van iedereen binnen de organisatie doet ertoe bij het werken aan de best mogelijke zorg!

Een duidelijke opdracht voor iedere groep, helderheid over wie welke beslissingen neemt  en enthousiaste betrokkenheid van de groepsleden en hun achterban zijn essentiële elementen voor een goed werkende Shared Governance structuur.  Het Lucille Packard Children's Hospital Stanford heeft ons praktische handvatten gegeven voor het vervolgen van de weg die we met Shared Governance binnen Icare hebben ingezet. Onze werkwerelden liggen weliswaar in geografische zin ver uit elkaar, maar we vinden dezelfde issues op ons pad en worden gedreven door dezelfde passie. Wat een bijzondere ervaring...

Vanmiddag namen we op uitnodiging van the ANCC deel aan 'the Pathway to Excellence International Luncheon'; een lunch waarin we met vertegenwoordigers van zorgorganisaties  uit vele landen kennismaakten met the 'Pathway to Excellence'. Dit is (zoals de titel al doet vermoeden) een programma dat zorgorganisaties ondersteunt bij het zetten van stappen naar de best mogelijke (Excellente) zorg. Een belangrijke stap hierin is het creëren van een cultuur waarin verpleegkundigen en verzorgenden een stem krijgen, invloed hebben op het zorgbeleid en hiervoor ook gewaardeerd worden.  Vanuit het geloof dat zij - als geen ander -  in staat zijn om de belangen van patiënten of klanten te verwoorden en vertegenwoordigen. Maar het gaat verder dan het laten horen van die stem; het gaat om eigenaarschap, het komen met verbeterinitiatieven.  Om het voortdurend zoeken waar de zorg beter kan, door te leren en gebruik te maken van EBP. En deze initiatieven  - met ondersteuning van verpleegkundige leidinggevenden - ook daadwerkelijk in de praktijk tot uitvoering te brengen. Omdat dat is wat ons drijft in dit mooie vak: steeds beter, voor de mensen voor wie wij van betekenis willen zijn!  We zijn trots op de stappen op de weg naar Excellente Zdie we als Icare al hebben gemaakt. We verheugen ons er op om samen met jullie verder op weg te gaan en dromen van een officiële 'Pathway to Excellence'- erkenning als 'landmark' op onze reis. En dan te vieren, zoals het motto van het Magnet congres: 'Educate, Innovate, Celebrate!

Dat motto was ook vandaag duidelijk herkenbaar: na leerzame sessies over innovatieve projecten van verpleegkundigen en verpleegkundige leiders, was het tijd om te vieren. De uitreiking van 'the National Magnet Nurse of the Year awards'  was, helemaal naar verwachting, een viering van Amerikaans formaat. En daar hebben we vanaf de eerste rij van het vak voor de 'international attendees' van genoten.

Zullen we alvast wat slingers ophangen? Want we zijn mooi onderweg. Lead the way!

Judith
(proud to be a nurse!)

6d84b0be-4959-4e8e-b3d8-cac3f095947f
7e11279b-f466-4d67-a4ca-56caf57bedd9
IMG_0661
IMG_5294
IMG_5297
IMG_5299
IMG_5306
Geplaatst op: 26-10-2018

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn