Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu

Ontstaansgeschiedenis

De naam is het eindresultaat van een uitgebreid traject dat door het Amsterdamse Design Bureau Total Identity is uitgevoerd. In 1998 is een start gemaakt met een aantal workshops om onze thuiszorgorganisatie als het ware te ontleden: wat voor organisatie is het, welke producten en diensten leveren wij, wat is de bedrijfsfilosofie en wat zijn de toekomstplannen? Het resultaat van deze workshops leverde een aantal elementen op die tot uitdrukking moesten komen in de nieuwe naam. Het ging daarbij om de kernbegrippen: helpen/zorg verlenen, professioneel/vakmanschap, en thuis. Verder moest de naam vrouwelijk uitstraling hebben.

Vervolgens heeft een groep thuiszorgmensen en mensen van extern op basis van deze kernbegrippen een reeks van namen bedacht. Uit deze reeks zijn zo’n twintig namen gekozen en onderworpen aan een strenger toets, namelijk:

  • Kun je bij de naam een goed beeldmerk(logo) maken?
  • Past de naam in het taalgebied?
  • Kun je de naam goed onthouden?
  • Ligt de naam goed in het gehoor?

Uit dit proces bleven er acht geschikte namen over. Deze zijn voorgelegd aan een klankbordgroep van klanten, medewerkers, communicatiedeskundigen, ondernemingsraadleden en de Raad van Bestuur. De zes namen die na deze ronde overbleven zijn voorgelegd voor het Benelux merkenonderzoek. Daar is bekeken of de namen ook door anderen ondernemingen zijn gebruikt. ICARE bleek uiteindelijk aan alle eisen te voldoen.

Uitstraling

ICARE, wordt op z’n Nederlands uitgesproken als: Ikare. Het is een vrouwelijke naam met een dienstverlenend karakter. Vanuit het Engels bekeken staat er I Care oftewel: ik zorg.

Icare staat voor

Innovatie
Als de dagelijkse gang van zaken goed loopt, is dat voor Icare geen reden om op haar lauweren te rusten maar juist het startpunt om te bezien of de zorg nog beter kan. Dat vraagt om een voortdurend innovatieve houding.

Coördinatie
Icare is voor iedereen bereikbaar via het telefoonnummer 0900 88 33 of rechtstreeks met de wijkteams. Achter deze telefoonnummers staat een organisatie met verschillende producten en diensten. De klant krijgt de zorg die nodig is. Afgestemd met collega’s en met alle anderen, ook buiten Icare, die daaraan meewerken. Icare-mensen rekenen die coördinatie als vanzelfsprekend tot hun verantwoordelijkheid.

Aandacht
Oprechte aandacht voor klanten en medewerkers, daar staat Icare voor. Alleen op deze wijze kan het alledaagse leven van de klanten van Icare zo zorgeloos mogelijk doorgang vinden.

Respect
Respect vormt het uitgangspunt voor alle vormen van zorg. Luisteren naar de klant en hem volgen in zijn keuzes. Hij weet immers zelf welke zorg bij hem past.

Ervaring
Medewerkers maken dagelijks mee hoe klanten de zorg ervaren. Medewerkers zijn de vertolkers van deze ervaring. Daarmee zijn zij de belangrijkste bron van kennis om de zorg te kunnen verbeteren.