Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu

Visie op zorg

Welbevinden centraal

De zorg in Nederland is de laatste jaren veranderd. Meer en meer leeft de wens dat mensen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Soms hebben mensen daar hulp bij nodig en kan hun omgeving die bieden. Soms is professionele ondersteuning nodig en dan is het fijn om te weten dat Icare die verpleging, verzorging en begeleiding kan bieden. Daarbij kunt u denken aan dagelijkse persoonlijke verzorging maar ook specialistische verpleging. Het gaat over valpreventie bij ouderen, zorg aan mensen met dementie, maar ook over zorg in de laatste levensfase. Samen met u kijken we hoe we uw vraag om ondersteuning op de beste manier kunnen invullen en hoe we u kunnen ondersteunen om u in staat te stellen om zelfstandig en veilig thuis te kunnen blijven wonen.

Visie op zorg: zelfredzaam, welbevinden centraal
Vanuit de visie op zorg zetten de verpleegkundigen en verzorgenden zich in om de zelfredzaamheid van mensen versterken. Uiteindelijk wil iedereen zo lang mogelijk thuis blijven wonen in eigen vertrouwde omgeving en Icare wil daaraan bijdragen. Het bieden van directe zorg en ondersteuning is daar een mogelijkheid voor, maar ook het welbevinden van onze klanten staat bij ons centraal. Dat betekent dat wij altijd vragen wat u belangrijk vindt in uw leven, waar u energie van krijgt. Hoe de zorg of ondersteuning wordt georganiseerd, is daardoor maatwerk: afhankelijk van uw persoonlijke situatie, uw wensen en mogelijkheden.