Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu

De toekomst van Icare

De wereld om ons heen verandert en wij hebben als Icare een uitdagende maatschappelijke opdracht om passende zorg te bieden aan kwetsbare mensen en om van betekenis te zijn. Als de wereld om ons heen verandert gaan wij op zoek naar wat dat betekent voor onze opdracht: voor welke mensen werken we en welke zorg en ondersteuning bieden we. Welke idealen streven we na. Wat is onze droom en wat inspireert ons.

Kernwaarden
We beginnen bij de kernwaarden. Wie zijn we eigenlijk. Wij hebben liefde voor mensen. Onze klanten en alle mensen en organisaties waarmee we samenwerken kunnen op ons vertrouwen. Wij zien kansen en nieuw is dat we benadrukken dat wij geloven dat iedereen iets voor een ander kan betekenen.

Kernkwaliteiten
We hebben ons ontwikkeld en op sommige punten blinken we uit. Dat zijn onze kernkwaliteiten en daar mogen we trots op zijn. We beheersen ons vak en werken zoveel mogelijk samen. Met elkaar zijn we 24 uur per dag beschikbaar om passende en persoonlijke zorg te bieden. We bieden gespecialiseerd verpleegtechnische zorg, zorg bij dementie, geriatrische revalidatie en thuisbegeleiding en we bieden mensen de mogelijkheid voor beschermd of verzorgd wonen. We leggen contacten en bouwen netwerken voor onze klanten en bewoners. Het gedachtegoed over welbevinden en positieve gezondheid geeft ons richting.

Hoger Doel
Het hoger doel beschrijft waarom we bestaan, wat we in ons dagelijks leven nastreven. Ons hoger doel is dat we als Icare willen bijdragen aan een goed leven. We zetten ons in voor de gezondheid en welbevinden van kwetsbare mensen.

Gewaagd doel
Onze droom is dat met Icare iedereen meer betekenisvol is voor een ander. Voor dit gewaagde doel zetten we onze kernkwaliteiten in. In onze droom werken we op gelijkwaardige manier samen met klanten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers  en andere samenwerkingspartners. Iedereen doet ertoe en iedereen doet mee. We versterken de eigen kracht van mensen. Iemand die van betekenis is voor een ander is het daarmee ook voor zichzelf.

We nodigen iedereen uit om mee te doen met de wandeling van Icare.
Aan onze medewerkers stellen we de vraag: Hoe kun jij betekenis geven aan je werk binnen Icare? Bij Icare vinden we het belangrijk dat onze medewerkers hun talenten en persoonlijk leiderschap kunnen ontwikkelen. Op onze wandeling komen we bochten tegen, we gaan verschillen overbruggen en daarvoor moeten onze medewerkers zijn toegerust. Als onze medewerkers hun talenten optimaal kunnen gebruiken, worden de toekomst van Icare en van onze klanten en bewoners nog mooier en betekenisvoller.

Heeft u vragen?