Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu

Kwaliteit verpleeg- en verzorgingshuizen

Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Hier delen mensen hun ervaringen met zorg. ZorgkaartNederland werkt aan openheid in de zorg en is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

Hoe ervaren mensen de zorg bij Icare?
Kies op Zorgkaart Nederland voor Icare en klik op de naam van de locatie of op de zorgsoort. U ziet alle waarderingen in één oogopslag.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg
Voor verpleeghuiszorg geldt een wettelijk kwaliteitskader. Dit kader beschrijft wat we gezamenlijk onder goede zorg verstaan en hoe daaraan gewerkt wordt in verpleeghuizen.

Drie thema’s staan centraal: Wat mogen u en uw naasten verwachten van verpleeghuiszorg? Hoe verbeteren wij samen met cliënten de kwaliteit van zorg en onder welke randvoorwaarden voor toezicht, inkoop en contractering van zorg werken wij?

Icare vertelt in het kwaliteitsjaarverslag wat de resultaten zijn van ons kwaliteitsplan. Deze kunt u hieronder nalezen.