Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu

Mantelzorg

Icare ondersteunt u en uw mantelzorger. Met mantelzorgbeleid zorgen we er samen voor dat de mantelzorg en de professionele zorg elkaar aanvullen en versterken. Hier leest u hoe dat werkt in de praktijk.

Mantelzorger
Uw mantelzorger kent uw wensen en gewoontes vaak het beste. Uw mantelzorger is daardoor voor Icare een onmisbare partner in de zorg. Door de inbreng van uw mantelzorger zult u zich het meest prettig voelen en zoveel mogelijk uw vrijheid en zelfredzaamheid behouden. 

In gesprek met u en uw mantelzorger
Onze medewerkers brengen samen met u en uw mantelzorger in kaart wat u zelf kunt doen en welke professionele zorg daarbij als aanvulling nodig is. Ook stemmen zij af waar uw mantelzorger behoefte aan heeft. Zodat u zo lang mogelijk de beste zorg kunt ontvangen. 

Advies en informatie
U kunt van onze medewerkers advies en informatie krijgen over:

 • het ziektebeeld en het ziekteverloop
 • zorg en de belasting hiervan
 • de praktische aspecten van de verzorging zoals tiltechnieken
 • uw zorgplan
 • adequate doorverwijzing 

Praktische ondersteuning
U kunt van ons praktische ondersteuning krijgen op het gebied van:

 • goede en snelle bereikbaarheid van professionele zorg
 • bijstelling van de inzet van professionele zorg
 • aangepaste hulp bij tijdelijke afwezigheid van mantelzorg
 • overleg over mogelijke inzet van vrijwilligers
 • andere vormen van ondersteuning zoals maaltijdvoorziening
 • beschikbaarheid van professionele of vrijwillige hulp op afroep. 

Respijtzorg: adempauze voor de mantelzorger
Icare kan voor u bemiddelen in respijtzorg. Dit is zorg die tijdelijk en volledig de mantelzorg overneemt zodat uw mantelzorger een adempauze krijgt. In goed overleg kijken we samen hoe respijtzorg het beste vorm kan krijgen. U kunt denken aan zorg op afroep of aan nachtzorg. Er is veel mogelijk. 

Mantelzorg in onze kleinschalige woonzorgcentra
Voordat u bij ons komt wonen bespreken we met u en, als u dat wilt, met uw mantelzorgers uw verhuizing. Ook de wensen en mogelijkheden die familie of naasten hebben om voor u te zorgen, bespreken we.

Tijdens uw verblijf nemen we regelmatig de ontwikkelingen met u en uw mantelzorgers door. Daarbij kunnen uw mantelzorgers en familieleden rekenen op begeleiding en ondersteuning van het team. De woonzorgbegeleider en de maatschappelijk werker staan voor hen klaar.

Meer lezen?
Het beleid dat Icare voert op het gebied van informele zorg, familieparticipatie en mantelzorg staat in een beleidsnotitie. U kunt dat nalezen door te klikken op deze link.