Cliëntenraad

Een luisterend oor, een wakend oog en een mondige stem.

Bij Icare staat de klant centraal. Wij willen er zijn, als mensen ons nodig hebben en bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Zoals in de visie van Icare staat beschreven, vinden wij liefde voor mensen, betrouwbaar zijn, steeds beter worden en mogelijkheden benutten enorm belangrijk. Het zijn onze kernwaarden. Ze geven weer waar wij met elkaar voor staan. Om beter te worden en te kunnen groeien, vindt Icare het noodzakelijk om te weten wat er speelt onder haar cliënten.

Belang achterban

De achterban van de Cliëntenraad wordt gevormd door de cliënten van Icare, waarmee de Cliëntenraad op verschillende manieren contact onderhoudt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van cliëntenpanels die regelmatig worden georganiseerd en waarvoor u uitgenodigd wordt.

Samenhang Cliëntenraden

De woonzorgcentra van Icare, de intramurale zorgwereld, hebben elk, of in combinatie met meerdere locaties, een lokale cliëntenraad. Uit deze raden zijn afgevaardigden vertegenwoordigd in de regionaal functionerende cliëntenraad.

In deze regionale raad zitten overigens ook vertegenwoordigers vanuit de extramurale zorgwereld van Icare.

Deze Cliëntenraad Icare is op zijn beurt weer vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad van Espria, de overkoepelende organisatie waarvan Icare deel uitmaakt.

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn