Cookies

Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Cliëntenraad

Een luisterend oor, een wakend oog en een mondige stem.

Bij Icare staat de klant centraal. Wij willen er zijn, als mensen ons nodig hebben en bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Zoals in de visie van Icare staat beschreven, vinden wij liefde voor mensen, betrouwbaar zijn, steeds beter worden en mogelijkheden benutten enorm belangrijk. Het zijn onze kernwaarden. Ze geven weer waar wij met elkaar voor staan. Om beter te worden en te kunnen groeien, vindt Icare het noodzakelijk om te weten wat er speelt onder haar cliënten.
 

Belang achterban

De achterban van de Cliëntenraad wordt gevormd door de cliënten van Icare, waarmee de Cliëntenraad op verschillende manieren contact onderhoudt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van cliëntenpanels die frequent worden georganiseerd. Daarnaast streeft de Cliëntenraad in samenwerking met de Regionale Patiënten Consumenten Platforms naar een optimale kwaliteit van de gezondheidszorg.
 

Belangstelling lidmaatschap

Mocht u belangstelling hebben voor of meer willen weten over het lidmaatschap van Icare Cliëntenraad dan kunt u mailen naar: clientenraad@icare.nl
 

Samenhang Cliëntenraden

Elk Icare rayon heeft een zelfstandig functionerende Cliëntenraad. De verpleeg- en verzorgingshuizen van Icare Verpleging en Verzorging hebben elk een lokale Cliëntenraad, en zijn vertegenwoordigd in de Cliëntenraad van het rayon. Cliëntenraden van de rayons hebben het recht leden af te vaardigen naar de Regionale Cliëntenraad. Deze Raad is op zijn beurt vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad van Espria, de overkoepelende organisatie waarvan Icare deel uit maakt.

Brochure
Brochure Cliëntenraad 2012 >

Reglement
Reglement Icare Cliëntenraad >
 

Uw stem telt!

De cliëntenraad kan uw belangen beter behartigen wanneer u uw ideeën, signalen en wensen kenbaar maakt. Heeft u iets te vragen of op te merken, laat dit dan (persoonlijk en vertrouwelijk) schriftelijk weten of neem contact op met een van de leden. U kunt ook een vergadering bijwonen om te zien of een lidmaatschap van de cliëntenraad past bij u.
 

Klachten?

Voor klachten van individuele cliënten kent Icare een klachtenprocedure. Een cliënt die een klacht wil indienen, kan dit doen volgens deze procedure. De klachtencommissie bestaat uit drie personen die niet werkzaam zijn bij Icare. Een ervan wordt voorgedragen door de Regionale Cliëntenraad. Nadere informatie over de klachtenregeling kan worden opgevraagd bij Icare Zorgcentrale, 0900 88 33 (24 uur per dag / 7 dagen per week).
 

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn