Cookies

Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Cliëntenraad

Een luisterend oor, een wakend oog en een mondige stem.

Bij Icare staat de klant centraal. Wij willen er zijn, als mensen ons nodig hebben en bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Zoals in de visie van Icare staat beschreven, vinden wij liefde voor mensen, betrouwbaar zijn, steeds beter worden en mogelijkheden benutten enorm belangrijk. Het zijn onze kernwaarden. Ze geven weer waar wij met elkaar voor staan. Om beter te worden en te kunnen groeien, vindt Icare het noodzakelijk om te weten wat er speelt onder haar cliënten.

Medezeggenschap

Het bestaan van de Raad is een wettelijk recht, vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn vastgelegd in het reglement Cliëntenraad en gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van Icare. De functie van de Cliëntenraad is vergelijkbaar met die van een ondernemingsraad. Cliënten, familieleden van cliënten of contactpersonen die voldoen aan de profielschets, kunnen plaats nemen in de Cliëntenraad.

Doel Cliëntenraad

  • Behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.
  • Probeert de rechtspositie van de cliënten te handhaven en te verbeteren.
  • Bewaakt de zorg rondom de cliënten.

Belang achterban

De achterban van de Cliëntenraad wordt gevormd door de cliënten van Icare, waarmee de Cliëntenraad op verschillende manieren contact onderhoudt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van cliëntenpanels die frequent worden georganiseerd. Daarnaast streeft de Cliëntenraad in samenwerking met de Regionale Patiënten Consumenten Platforms naar een optimale kwaliteit van de gezondheidszorg.

Overlegstructuur

Voor de Cliëntenraad staat het belang van Icare-cliënten altijd voorop. De Cliëntenraad toetst de zorg- en dienstverlening van Icare. De Raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal tien leden. De Regionale Cliëntenraad komt ongeveer 8 keer per jaar bijeen om te vergaderen met de directie van Icare Verpleging en Verzorging. De lokale Cliëntenraad overlegt met de locatiemanager over onderwerpen die het betreffende huis aangaan.

Adviezen

De Cliëntenraad heeft een signalerende taak over onderwerpen die invloed hebben op de zorg- en dienstverlening en geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies bij belangrijke beslissingen, waaronder:

  • bewaking, beheersing en / of verbetering van kwaliteit van zorg;
  • algemeen beleid inzake toelating van cliënten en beëindiging van zorgverlening aan cliënten;
  • begroting en jaarrekening;
  • samenwerkings- of fusieplannen.

Belangstelling lidmaatschap

Mocht u belangstelling hebben voor of meer willen weten over het lidmaatschap van Icare Cliëntenraad dan kunt u mailen naar: clientenraad@icare.nl

Jaarverslag

De Cliëntenraad legt verantwoording af over de verrichte werkzaamheden in het jaarverslag. Het verslag van 2016 is te lezen door te klikken op deze link >

Samenhang Cliëntenraden

Elk Icare rayon heeft een zelfstandig functionerende Cliëntenraad. De verpleeg- en verzorgingshuizen van Icare Verpleging en Verzorging hebben elk een lokale Cliëntenraad, en zijn vertegenwoordigd in de Cliëntenraad van het rayon. Cliëntenraden van de rayons hebben het recht leden af te vaardigen naar de Regionale Cliëntenraad. Deze Raad is op zijn beurt vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad van Espria, de overkoepelende organisatie waarvan Icare deel uit maakt.

Brochure
Brochure Cliëntenraad 2012 >

Reglement
Reglement Icare Cliëntenraad >

Uw stem telt!

De cliëntenraad kan uw belangen beter behartigen wanneer u uw ideeën, signalen en wensen kenbaar maakt. Heeft u iets te vragen of op te merken, laat dit dan (persoonlijk en vertrouwelijk) schriftelijk weten of neem contact op met een van de leden. U kunt ook een vergadering bijwonen om te zien of een lidmaatschap van de cliëntenraad past bij u.

Contact

Voor meer informatie en suggesties, kunt u terecht bij de onderstaande personen.

Regionale cliëntenraad

Voorzitter Jan de Bruin

Secretariaat
Telefoon: 06 23 06 28 86
Email: clientenraad@icare.nl

Lokale cliëntenraden

Altingerhof, voorzitter Henny Mandemaker 0593 53 53 09 mail
Dekelhem, voorzitter Henk Meijwaard 0592 23 38 88 mail
Vierackers / Kloosterakker / Boshof / Ceresstaete, voorzitter Henk Nagel 0592 38 82 76 (H. Nagel) of 06-42873252 (H. Walvius, vice voorzitter) mail
Felixoord, meer informaite via de website van Felixooord klik hier  

 

Klachten?

Voor klachten van individuele cliënten kent Icare een klachtenprocedure. Een cliënt die een klacht wil indienen, kan dit doen volgens deze procedure. De klachtencommissie bestaat uit drie personen die niet werkzaam zijn bij Icare. Een ervan wordt voorgedragen door de Regionale Cliëntenraad. Nadere informatie over de klachtenregeling kan worden opgevraagd bij Icare Zorgcentrale.

 

Contact

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33 (€ 0,10 p/m). Hieronder kunt u met postcode of plaats de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.