Adviseren

De Cliëntenraad heeft een signalerende taak over onderwerpen die invloed hebben op de zorg- en dienstverlening. De Kaderregeling medezeggenschap WMCZ 2018 voor Cliëntenraden binnen Espria geeft in de artikelen 16 en 17 expliciet aan waarover- en waarmee, geadviseerd en/of ingestemd moet worden.

Daarnaast (art.18) heeft de Cliëntenraad de mogelijkheid om de directie van Icare ongevraagd te adviseren over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn.

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn