Jaarverslag/jaarplan

De Cliëntenraad Icare legt jaarlijks verantwoording af over de verrichte werkzaamheden in het voorgaande jaar. Dit jaarverslag kunt u hier inzien.

Tevens wordt jaarlijks een plan opgesteld van de voorgenomen werkzaamheden in het voorliggend jaar. U kunt dat plan hier inzien.

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn