Medezeggenschap

De medezeggenschap via de Cliëntenraad is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018. Naast deze wet heeft Espria, waar Icare onderdeel van uitmaakt, een eigen regeling waarin de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd. Deze regeling is hier in te zien.

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn