Overlegstructuur

De lokale Cliëntenraad overlegt met de locatiemanager over onderwerpen die het betreffende huis aangaan; minimaal tweemaal per jaar vindt dit plaats in aanwezigheid van de directie van Icare.

De Cliëntenraad Icare vergadert ongeveer acht maal per jaar met de directie van Icare en minimaal tweemaal per jaar in aanwezigheid van de Raad van Bestuur van Stichting Espria.

Op grond van de door de Raad van Bestuur vastgestelde kaderregeling moet een cliëntenraad een Huishoudelijk Reglement opstellen.
Dit document van de Cliëntenraad Icare dat duidelijkheid geeft over de samenstelling, taken en functies, kunt u hier inzien.

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn