U heeft een klacht

De medewerkers van Icare doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat u daar niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen. Uw vragen, suggesties en klachten nemen wij zoveel mogelijk ter harte. Dat stelt ons in staat onze dienstverlening aan u en andere klanten te verbeteren. Klik hier voor de Espria klachtenregeling en de informatiekaart voor klanten.

Het kan ook zijn dat u een klacht heeft over onvrijwillige zorg of opname op grond van de Wet zorg en dwang. De Wet zorg en dwang is bedoeld om klanten en bewoners te beschermen tegen de inzet van onvrijwillige zorgmaatregelen. Ondanks dat we hier zeer zorgvuldig mee omgaan, kan het zijn dat u het daar niet mee eens bent. U kunt dan contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon en/of de Landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg.

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn