Onderweg naar huis

Patiënten worden steeds sneller uit het ziekenhuis ontslagen. Dat betekent echter niet dat zij direct weer ‘de oude’ zijn. Een ziekte of operatie is ingrijpend en daarvan herstellen kost tijd. Het is heel begrijpelijk dat u zich thuis nog niet zo goed kunt redden als voor de opname. Dan biedt geriatrische revalidatiezorg in de Boshof een oplossing. Na uw ziekenhuisopname wordt bij ons een vervolgtraject gestart, waarin we samen met u werken aan een spoedige en veilige terugkeer naar huis.

Voor wie

Bent u 50 jaar of ouder en verblijft u momenteel in een ziekenhuis? Heeft u voor een korte periode revalidatiezorg nodig van verschillende behandelaars om thuis weer goed te kunnen functioneren? Dan biedt geriatrische revalidatiezorg van de Boshof een uitkomst.

Het revalidatietraject

In overleg met u wordt een behandelplan opgesteld, waarin doelen en afspraken worden vastgelegd over de te leveren behandeling en verzorging. Uw gehele verblijf, de behandeling en de verzorging zal in het teken staan van revalidatie. Er wordt samen gewerkt aan uw herstel. Dit betekent een inspanning van alle partijen. Op die manier hopen wij niet alleen dat u zo spoedig mogelijk, maar ook zo veilig mogelijk terug kan keren naar uw eigen woonomgeving.

Gespecialiseerde behandelaars

In Boshof zijn diverse behandelaars werkzaam met elk hun eigen specifieke deskundigheid, om samen met u te werken aan uw herstel. Indien uw conditie dit toelaat, krijgt u tweemaal per dag fysiotherapie. In onze professionele fysiotherapieruimte kunnen we de optimale behandelmogelijkheid bieden. Als een bezoek aan de fysiotherapieruimte niet mogelijk is, dan komen we bij u op de kamer voor een behandeling. Naast deze behandelingen, krijgt u ook een op maat gemaakt oefenprogramma mee, waar u zelfstandig of met hulp van de verpleegkundigen en verzorgenden mee aan de slag kunt. Tijdens uw verblijf krijgt u in ieder geval te maken met de Specialist Ouderengeneeskunde en de fysiotherapeut. Afhankelijk van uw behandelplan, zullen andere behandelaars ingeschakeld worden, zoals een ergotherapeut, een psycholoog of een maatschappelijk werker.

Locatie

Kosten en aanmelding

De kosten voor revalidatie en verblijf worden vergoed vanuit de basisdekking van uw zorgverzekering. In het ziekenhuis wordt bepaald of u voor Geriatrische revalidatie zorg in aanmerking komt door middel van een zogenaamde triage, uitgevoerd door een revalidatie arts of specialist ouderengeneeskunde. Het transferpunt van het ziekenhuis kan u hier verder bij helpen.

Informatie

Wilt u eerst meer weten, of wilt u een keertje komen kijken? Bel dan met Geriatrische revalidatiezorg Boshof

Adres: Beilerstraat 38, Assen
Telefoon: (0592) 33 22 22

U bent van harte welkom!

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn