Tarieven en afmelden

Afmelden

Het kan voorkomen dat een afspraak niet door kan gaan. U dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden. Wanneer u dit achterwege laat, zijn wij genoodzaakt om de behandeling bij u in rekening te brengen.
Let op: niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 100 % van het geldende tarief. In overleg met uw logopedist kan bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden van deze regel afgeweken worden.

Tarieven

Deze tarieven hanteren wij bij een no-show afspraak.

 

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn