Zorgmap en afspraken

Als de ondersteuning start, leggen wij alle afspraken over de zorg vast in een zorgmap die bij u thuis ligt. De zorgverleners houden in de zorgmap bij welke afspraken met u zijn gemaakt en hoe de zorg verloopt. De zorgmap is eigendom van Stichting Icare. Na beëindiging van de zorg bewaren wij de map nog een aantal jaren. Als u wilt, kunt u een kopie ontvangen.

Wijkteam

Wij vinden het belangrijk dat u zoveel mogelijk te maken heeft met dezelfde medewerkers. Wisselingen zijn echter niet te vermijden. Als u bijvoorbeeld ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds hulp nodig heeft, krijgt u zorg van verschillende medewerkers. Ook parttime werken, ziekte, vakantie en vrije dagen maken dat er niet altijd dezelfde medewerkers bij u thuis komen. Als uw vaste medewerker niet kan komen, schakelen we een vervanger voor u in. Onze medewerkers kunnen zich legitimeren met een Icare-identiteitspasje. Al onze medewerkers werken in een vast wijkgericht team zodat u er zeker van kunt zijn dat alle informatie over de zorg goed wordt overgedragen.

Contactpersoon

In elk team van zorgverleners is er één contactpersoon, de eerstverantwoordelijke medewerker, die het overzicht houdt over de zorg die u krijgt. Bij aanvang van de zorg krijgt u een telefoonnummer waarop u uw contactpersoon eenvoudig en direct kunt bereiken.

Het afzeggen van afspraken

Als u een afspraak voor verzorging of verpleging wilt afzeggen of wijzigen, vragen wij u tenminste 48 uur van tevoren te bellen naar uw contactpersoon of Icare Zorgcentrale. Als wij een afspraak wijzigen, bijvoorbeeld door een verandering in uw situatie, personeelstekort of materiaaltekort, dan melden wij u dat zo spoedig mogelijk.

Schade aan uw eigendommen

Onze medewerkers gaan voorzichtig met uw spullen om. Maar er kan natuurlijk altijd iets misgaan. Stichting Icare heeft hiervoor een WA verzekering. Als er schade is ontstaan, meldt de medewerker dit aan Icare. U ontvangt dan een schadeformulier waarop u de schade kunt rapporteren. Een schadevergoeding wordt toegekend op basis van de dagwaarde van het beschadigde product. Voor nadere informatie kunt u Icare Zorgcentrale bellen. 0900 88 33 

Klachten

Als u ergens ontevreden over bent en u kunt er niet over praten met de betreffende medewerker, neemt u dan contact op met de verantwoordelijke wijkverpleegkundige. Het telefoonnummer vindt u in de zorgmap. Als dit niet tot een oplossing leidt, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van Stichting Icare. 

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn