Duurzaam werken aan valpreventie

Valpreventie

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel bij ouderen. Vaak heeft het een grote impact op de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven. Het meest voorkomende letsel is een heupfractuur en/of hoofd-hersenletsel, wat kan leiden tot een lang herstelproces of zelfs overlijden. De directe medische kosten van het vallen bedroegen in 2018 960 miljoen euro. Hierbij zijn de kosten voor wijkverpleging en revalidatie niet meegerekend.

Volgens het landelijk gemiddelde valt van alle ouderen een derde minstens 1 x per jaar en bijna driekwart van hen heeft daarna medische hulp nodig. Omdat ouderen langer thuis blijven wonen is valpreventie in de thuisomgeving een belangrijk speerpunt in de wijkverpleging. Het is lastig om consequent aandacht te blijven hebben voor valpreventie. Valpreventie is namelijk niet het enige onderwerp wat om aandacht vraagt tijdens de wijkverpleging. Om te komen tot duurzame preventie heeft Icare daarom een projectgroep opgericht die gaat onderzoeken welke verbeteringen er mogelijk zijn.

Opzet van het onderzoek

Aan het onderzoek doen twee thuiszorgteams mee die starten met een nulmeting. Deze meting bestaat uit een lijst met risicofactoren, waarmee het valrisico van ouderen kan worden voorspeld. Deze risicofactoren zijn geformuleerd op basis van wetenschappelijk onderzoek. Ouderen lopen bijvoorbeeld meer risico als ze niet goed in staat zijn om te lopen, niet goed kunnen eten of veel (verschillende) medicijnen gebruiken. Bij meer dan vijf aanwezige risicofactoren is er sprake van een valrisico van 80%. Een ernstige situatie die vraagt dat er goed naar wordt gekeken.

Bewezen effectieve interventies waarmee vallen kan worden voorkomen, zijn er in overvloed. Hoe pas je deze consequent toe in de wijkverpleging? Het onderzoek richt zich expliciet op de wisselwerking tussen de stappen in de verpleegkundige cyclus om zo te achterhalen waar de knelpunten zitten. Ook wil het onderzoek achterhalen op welke risicofactoren het hoogst wordt gescoord.

Duurzame oplossingen

In het onderzoek wordt gezocht naar structurele en duurzame oplossingen die betrokkenen helpen op elk moment alert te zijn. En zo nodig actie te ondernemen. Vroegtijdige signalering kan een hoop ellende voorkomen. Naar verwachting zijn alle vragenlijsten in december ingevuld. Daarna volgt een analyse waarmee er wordt toegewerkt naar een verbeterplan.

Geplaatst op: 8-12-2020

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn