Extra nazorg voor COPD-patiënten na ziekenhuisopname

COPD

Ongeveer 50% van de COPD-patiënten die zijn opgenomen met een longaanval, worden hetzelfde jaar één of meerdere keren opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de zorg vanuit het ziekenhuis vaak niet goed aansluit bij de thuissituatie en dat een huisbezoek van een eerstelijns longverpleegkundige de zelfredzaamheid van de patiënt helpt te verbeteren. Na een succesvolle pilot rondom het reduceren van heropnames bij COPD-patiënten is extra nazorg onderdeel geworden van het reguliere zorgpad. Na ontslag krijgen zij binnen een week een bezoek aan huis van een eerstelijns longverpleegkundige, een eerstelijns COPD-fysiotherapeut en ontvangt de patiënt informatie en afspraken op schrift mee waardoor alle betrokkenen meer grip krijgen op de chronische aandoening.

Het doel van de extra nazorg voor COPD-patiënten is het vergroten van de zelfredzaamheid waardoor het aantal heropnames gereduceerd wordt. De samenwerking tussen het ziekenhuis en de eerstelijnszorg zorgt voor ontschotting en kennisoverdracht tussen disciplines, en voor continue, op de patiënt afgestemde zorg. De werkwijze en eerste resultaten van het onderzoek in Zwolle leest u terug in de factsheet COPD.

Zwolle

Zorgverleners (zoals longverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, wijkverpleegkundigen, longartsen en fysiotherapeuten) hebben samen met Proscoop het project opgezet en geïmplementeerd in de regio Zwolle. De resultaten in Zwolle zijn veelbelovend. Zowel patiënten als zorgverleners ervaren de samenwerking en extra nazorg als prettig en nuttig. Daarnaast wordt met het voorkomen van één enkele ziekenhuisopname naar schatting €2500 bespaart en worden zorgkosten dus gereduceerd. De extra nazorg is in Zwolle onderdeel van het reguliere zorgpad voor COPD-patiënten die worden opgenomen met een longaanval.

Quote patiënt: ‘Het bezoek van de longverpleegkundige is fijn en ik heb veel geleerd.’
Quote zorgverlener: ‘Patiënten krijgen nu dezelfde boodschap, zorgverleners hebben een gemeenschappelijk doel.’

Meppel

Sinds 1 december 2018 krijgen COPD-patiënten die in het Isala ziekenhuis in Meppel worden opgenomen met een longaanval ook extra nazorg. De werkwijze die in Zwolle ontwikkeld is, is door zorgverleners in Meppel samen met Proscoop aangepast aan de lokale situatie en vervolgens geïmplementeerd in de gemeenten Meppel en Steenwijk.

Rol Proscoop

Proscoop-adviseurs Sjoukje Kruisselbrink en Lisette Kikkert hebben beide projecten begeleid, gemonitord en geëvalueerd. Daarnaast zijn een tweetal panelgesprekken gehouden met COPD-patiënten die te maken hebben gehad met opname(s) vanwege een longaanval. Deze patiëntervaringen zijn gebruikt bij het ontwikkelen van de werkwijze voor extra nazorg.

Longverpleegkundigen van Icare

Bij Icare werken gespecialiseerde verpleegkundigen die zorg en begeleiding geven aan mensen met astma en COPD. De longverpleegkundige bezoekt u thuis en kan u informatie en adviezen geven over het ziektebeeld, medicatie, klachten, omgaan met een longziekte en een luisterend oor bieden. Klik hier voor meer informatie en contactgegevens.

Geplaatst op: 24-4-2019

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn