Gezond Veluwe start pilot spoedzorg met Icare

Wijkverpleegkundige gaat oudere helpen binnen de spoedzorg

Steeds meer ouderen die complexe zorg nodig hebben, komen terecht op de spoedeisende hulp of de huisartsenpost. In de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde gaan wijkverpleegkundigen per 5 mei in de avond-,  en weekenduren ouderen helpen om voor hen de thuiszorg te organiseren. Met als doel de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren en onnodige (her)opnames te voorkomen.

Icare, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Coloriet, huisartsencoöperatie Medicamus en het ziekenhuis St Jansdal starten hiervoor een pilot voor de duur van 14 weken met de inzet van bereikbaarheidsdiensten van wijkverpleegkundigen op de spoedeisende hulp en de huisartsenpost. De pilot is onderdeel van het programma GezondVeluwe, waarin zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en inwoners samenwerken aan de regionale zorg en gezondheid rondom ouderen.

Projectleider Alice Reemeijer van Icare vertelt: “Het aantal kwetsbare ouderen die spoedzorg nodig hebben van een huisartsenpost of spoedeisende hulp van het ziekenhuis neemt steeds meer toe. Met name in de avonden, nachten en weekenden zien we een stijging. Een groot aantal kan na een bezoek aan de arts weer naar huis met eventueel extra thuiszorg, of soms is toch (tijdelijk) eerstelijns verblijf nodig. Op doordeweekse werkdagen bieden de webapplicatie “thuiszorgkeuze.nl”, nazorgconsulenten en transferverpleegkundigen van het ziekenhuis St Jansdal uitkomst. In de avond- en weekenduren is dit niet het geval. Met de inzet van bereikbaarheidsdiensten van wijkverpleegkundigen in deze uren willen we hier verandering in brengen.”

De wijkverpleegkundigen ondersteunen de kwetsbare ouderen die zijn behandeld op de spoedeisende hulp of de huisartsenpost door hen te begeleiden naar de best passende plek. Alice legt uit: “Dit kan thuis zijn met bijvoorbeeld de ondersteuning van thuiszorg of een eerstelijnsverblijf. Waar nodig zorgt de wijkverpleegkundige voor passende aanvullende zorg. Als een oudere al thuiszorg ontvangt van een andere thuiszorgorganisatie, neemt de wijkverpleegkundige contact op met de betreffende organisatie voor een goede overdracht. In Amsterdam zijn al goede ervaringen opgedaan met een soortgelijke pilot. We willen hiermee voorkomen dat kwetsbare ouderen zonder medische indicatie onnodig worden opgenomen in het ziekenhuis. Maar het gaat ook om het voorkomen van andere nadelige gevolgen, zoals bijv. infecties.”

Geplaatst op: 4-5-2017

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn