Icare toegelaten tot Waarborgfonds voor de Zorgsector

Woonzorglocaties

“Deelname aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) helpt ons om onze visie op wonen en zorg te verwezenlijken”, zegt Icare’s directeur bedrijfsvoering Dennis van Achthoven. In haar woonzorglocaties wil Icare bewoners een prettige, kleinschalige woon- en leefruimte bieden die is afgestemd op ouderen met dementie en lichamelijke beperkingen vanwege ouderdom. “Fijn kunnen wonen in een gebouw dat past bij de bewoner en waar de zorg op een passende manier kan worden geboden. Een duurzaam gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd en mee kan bewegen met toekomstige ontwikkelingen op het gebied van zorg en wonen”, aldus Van Achthoven.

Icare heeft woonzorglocaties in Drenthe, waarvan een aantal niet goed meer aansluit bij die visie. Met soms lange gangen of krappe deuren. En gezamenlijke ruimtes die vroeger goed werkten voor grote feesten en activiteiten in een verzorgingshuis, maar niet meer passen bij de huidige bewoners met dementie. Daarom investeert Icare in haar woonzorglocaties. Bijvoorbeeld met nieuwbouw van Altingerhof in Beilen. Bij zulke investeringen kijkt Icare zorgvuldig naar de inzet van beschikbare middelen. Die moeten ten goede komen aan de zorg voor klanten en bewoners. Met de toelating tot het WFZ zijn de rentekosten van (een deel van) deze investeringen voor Icare lager.

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector is een stichting met de Rijksoverheid als achtervang. Financieel gezonde zorgorganisaties, zoals Icare, kunnen deelnemen aan het WFZ en garanties krijgen op leningen voor investeringen. “En daar mogen we als organisatie best trots op zijn in een tijd waarin veel zorgorganisaties het financieel niet makkelijk hebben.” Andere woonzorglocaties van Icare staan eveneens op de nominatie voor verbouw of nieuwbouw. “Ook daarvoor doen wij graag een beroep op het WFZ om financiering met gunstige voorwaarden te kunnen regelen”, aldus Van Achthoven. Icare is onderdeel van Espria.

Geplaatst op: 9-12-2019

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn