Icare wijkverpleegkundigen zijn klaar voor 2015

Afbeelding: wijkverpleging_icare

Op 1 januari is er veel veranderd in de zorg in Nederland. Een belangrijke verandering is de uitbreiding van het basispakket van de zorgverzekeringswet. De medische thuiszorg is opgenomen in het basispakket. Iedereen betaalt hiervoor via de maandelijkse premie aan de zorgverzekeraar. Voor deze zorg geldt géén eigen risico en géén eigen bijdrage. U betaalt dus niets extra.

Een grote verandering is ook de nieuwe rol van de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige krijgt een centrale rol in de buurt en gaat ook de indicatie stellen van de zorg die iemand nodig heeft. Het lijkt weer een beetje op vroeger: de wijkverpleegkundige die de mensen in haar wijk kent, maar ook de huisartsen en andere aanbieders van zorg, zodat zij mensen met een vraag ook goed kan doorverwijzen.

De afgelopen jaren hebben de verpleegkundigen en verzorgenden van Icare er hard aan gewerkt om klaar te zijn voor de hervormingen in de zorgsector. Door het werken met kleine wijkgerichte teams en deelname aan sociale wijkteams, heeft Icare goed op deze trend ingespeeld. Het wijkteam van Icare kent de gemeente, de wijken, buurten en dorpen. Ze kennen de organisaties die op het gebied van zorg en welzijn plaatselijk actief zijn en kunnen de klanten ook goed te kunnen doorverwijzen.

Wijkverpleegkundige en indicatie
Verpleging en verzorging worden vanaf 1 januari geregeld door de zorgverzekeraars en de wijkverpleegkundige bepaalt de indicatie voor de zorg die nodig is. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het opstaan, aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging of helpen met injecties. Deze (thuis)zorg heet nu “Wijkverpleging”.

De wijkverpleegkundige van Icare helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Omdat de zorg vanaf 1 januari anders wordt georganiseerd, zijn daar extra mogelijkheden voor. Er wordt veel meer rekening gehouden wat mensen zelf kunnen. In het verleden werd de zorg waarvoor een indicatie was afgegeven geleverd en werd daar geen rekening mee gehouden. De wijkteams van Icare hebben al enige tijd ervaring met deze manier van werken. Het het blijkt dat klanten er ook heel blij mee zijn. Mensen hebben zelf weer de regie over hun leven en over hun dagindeling. Zo praten de verpleegkundigen in het gesprek met hun klanten veel meer over hulpmiddelen die kunnen helpen om bijvoorbeeld zelf steunkousen aan of uit te kunnen trekken. Of over hulpmiddelen waarmee mensen zelf hun ogen kunnen druppelen. Door mensen te helpen de hulpmiddelen te gebruiken, blijven mensen zelfstandiger en is er minder zorg nodig. Ook hoeven mensen bijvoorbeeld niet meer iedere avond te wachten op de verpleegkundige of verzorgende die de steunkousen komt uitdoen. Mensen kunnen dat dan weer zelf, op de tijd die hun het best uitkomt.

Voor informatie over hoe de wijkverpleegkundige u kan helpen om zelfstandig te kunnen blijven wonen, kunt u contact openemen met het Icare wijkteam bij u in de buurt, via www.icare.nl of via 0900 8833.

Geplaatst op: 11-1-2015

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn