Leren van Chicago

Begin juni, zijn een viertal verpleegkundigen van Icare op studiereis geweest naar Chicago, Deze verpleegkundigen volgen voor Icare de opleiding tot verpleegkundig specialist. Deze reis - in het kader van hun studie - heeft een aantal bijzondere ervaringen en inzichten opgeleverd over de gezondheidszorg in de Verenigde Staten en de kijk op de functie als verpleegkundig specialist aldaar. De reizigers delen graag hun ervaringen:

Tijdens de studiereis is aandacht besteed aan de ontwikkeling van de rol van verpleegkundig specialist in de Verenigde Staten, taken van de verpleegkundig specialist en het gezondheidszorgsysteem, in vergelijking met het Nederlandse systeem. Daarbij specifieke aandacht voor de functie van verpleegkundig specialist binnen ons eigen specialisme.

De eerste dag stond in het teken van presentaties in het Elmhurst Hospital. Deze presentaties waren gericht op het zorgstelsel van Amerika, de rolontwikkeling en de studie van de verpleegkundig specialist.

De daaropvolgende dagen zijn alle studenten (maar liefst 65!), opgesplitst in groepen. Iedere student heeft de kans gekregen om twee dagen deel te nemen aan job shadowing en een dag mee te gaan met de fieldtrip. Job shadowing betreft het meelopen met een verpleegkundig specialist binnen je eigen specialisme. Op beide dagen in een andere setting. De fieldtrip heeft ons een blik laten werpen bij de kazerne waar de brandweer en ambulance gevestigd zijn en een daklozenopvang.

De ervaringen die we hebben opgedaan zijn te onderscheiden in 3 onderdelen: Wat hebben we geleerd? Wat willen in Amerika laten? En welke ervaringen willen mee nemen naar Nederland?

De trots voor het uitoefenen van hun vak komt sterk naar voren bij alles: de presentaties, de job shadowing en de fieldtrip. De trots voor hun rol als verpleegkundig specialist wordt vol overtuiging uitgedragen. Vriendelijkheid en gastvrijheid is tevens een positieve ervaring. De verpleegkundig specialist heeft een centrale rol in de behandeling van de patiënt. Een rol in de continuïteit van zorg, een rol binnen de consultvoering van andere verpleegkundigen en specialisten.

Minder positieve ervaringen waren er ook. Die richten zich voornamelijk op het gebrek aan privacy van de patiënt. Openbare besprekingen over de patiënt op de gang als voorbeeld. Hygiëne maatregelen zijn niet consistent. Enerzijds wordt er heel veel aandacht besteedt aan handhygiëne. Op iedere kamer, maar ook op de gangen werd gebruik gemaakt van desinfectans. Anderzijds is het een normale gang van zaken om ringen, armbanden en horloges te dragen. Het los dragen van haren behoort hier ook toe.
Overbehandeling uit angst voor een aanklacht is een veelgenoemde kwestie in Amerika. Medicatie, zoals antibiotica, wordt veelvuldig voorgeschreven. Ter preventie om aanklachten te voorkomen.

Binnen het gezondheidssysteem in Amerika is de thuiszorg totaal anders geregeld ten opzichte van Nederland. In Amerika kunnen mensen maximaal drie keer per week thuiszorg krijgen, gedurende enkele maanden. Daarna wordt de thuiszorg niet meer vergoed door de verzekering. Opties die volgen daarna zijn of een verzorgende/ verpleegkundige zelf inhuren of naar een verpleeghuis. Wat mogen wij van geluk spreken in Nederland, dat wij de mensen wel langer dan een paar maanden zorg thuis kunnen en mogen geven!

Binnen de thuiszorg in Amerika zijn weinig verpleegkundig specialisten werkzaam. Minder thuiszorgmogelijkheden, grootte van de werkgebieden en de rolontwikkeling van de verpleegkundig specialist binnen de thuiszorg spelen hierbij een rol. Minimale mogelijkheden om medicatie voor te schrijven, minimale inzet van medische diagnostiek.

Terugblikkend op deze studiereis kunnen we kort en bondig weergeven, dat wij een grote rol hebben in de profilering van ons vak, we betere zorg geven dan wij dachten en dit ook met trots mogen uitdragen!

 

Dankbaar zijn we voor de mogelijkheid om deze studiereis te kunnen maken. We hebben deze als zeer succesvol en zinvol ervaren!

Afbeelding: Groep_VerpleegkundigSpecialisten
Geplaatst op: 22-8-2017

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn