Longpunt Harderwijk ‘logopedie en stemproblemen’

Longpunt Harderwijk

Het Longfonds (voorheen Astmafonds) organiseert op verschillende locaties zogenoemde Longpunten. Een Longpunt is een laagdrempelige maandelijkse ontmoetingsplaats voor mensen met een chronische longziekte, hun partners, zorgverleners en belangstellenden. Een plaats om tips op te doen, ervaringen uit te wisselen en zorgen te delen. Voor zorgverleners is het Longpunt een plaats waar zij patiënten en hun omgeving informeel ontmoeten en informeren.

Het volgende Longpunt wordt georganiseerd in Harderwijk:

20 november 2013: Logopedie en stemproblemen
(13.30-15.30 uur, zaal open 13.00 uur)

Het laatste Longpunt dit jaar staat speciaal in het teken van de logopedie. Mensen met een longaandoening zoals COPD (chronische obstructieve longziekte) kunnen te maken krijgen met slik-, adem- of stemproblemen. Deze extra vervelende kwesties in het leven vormen het middelpunt van de bijeenkomst. Naast een informatieve presentatie komen op interactieve wijze het inhaleren en enkele stemoefeningen aan bod.

Margreet Mulder, longverpleegkundige van Icare is hier aanwezig.

Interesse?
Wilt u het Longpunt bezoeken of kent u iemand die hier belang bij heeft?

Aanmelden is niet nodig en deelname is geheel gratis!

Locatie
Ziekenhuis St Jansdal (Dageraitzaal)
Wethouder Jansenlaan 90
3844 DG Harderwijk

Neem voor meer informatie over het Longpunt in Harderwijk contact op met Margreet Mulder, 06 23 90 29 71 of via LongteamNW-Veluwe@icare.nl. De Longpunten zijn een initiatief van het Longfonds (voorheen Astmafonds).

Bezoekers van het Longpunt wordt gevraagd geen parfum of andere geuren te gebruiken waarvan longpatiënten het benauwd kunnen krijgen.

Geplaatst op: 11-11-2013

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn