Icare onderzoekt de kracht van smart glasses bij zorg en behandeling

Smart glasses

Door op afstand mee te kijken door de ogen van de verzorgende, bespaart een arts veel reistijd. Daardoor kunnen minder artsen meer cliënten helpen. Met de smart glasses is dat mogelijk. “De smart glasses is een ‘slimme bril’. Daarmee kan de arts vanaf een andere locatie meekijken en meeluisteren met de verzorgende”, legt Esther Zagers uit. Als beleidsmedewerker is zij betrokken bij de pilot die Icare in december startte. “We gaan onderzoeken of we hiermee de zorg slimmer kunnen organiseren en of de nieuwe techniek bijdraagt aan de kwaliteit van zorg voor de bewoners van onze woonzorglocaties.”

De aanleiding voor de pilot is dat er in Nederland een groeiend tekort is aan specialisten ouderengeneeskunde. Tegelijkertijd neemt het aantal ouderen dat zorg nodig heeft toe. “Dat daagt ons bij Icare uit om op zoek te gaan naar slimme oplossingen, waarmee we ook in de toekomst goede zorg kunnen bieden.  De smart glasses is daar een mooi voorbeeld van”, zegt Esther.

Meer tijd voor zorg en behandeling

Icare heeft in Drenthe 11 woonzorglocaties. Dat vraagt de nodige reistijd van het artsenteam. “Onze veronderstelling is, dat met een smart glasses een klinische blik van de arts op afstand mogelijk is. We verwachten dat er daardoor meer tijd voor zorg en behandeling vrijkomt. Tijd die anders aan het reizen tussen de locaties wordt besteed.” De verzorgende die de bril op heeft, heeft de handen vrij en kan handelingen bij een bewoner op instructie van de arts uitvoeren. Icare startte de pilot in kleinschalige woonzorglocatie ’t Beurtschip in Smilde. “We kiezen er bewust voor om op kleine schaal te beginnen. Als de bewoners, de arts en zorgmedewerkers positief zijn over de inzet van de smart glasses en ervaren dat het hen goed ondersteunt én de kwaliteit van zorg verhoogt, dan willen we dit graag verbreden. Naar andere locaties en ook in de keten.”

Kennis delen

De opgedane kennis wil Icare graag delen binnen en buiten de organisatie en zo de samenwerking met de ketenpartners versterken. “We willen bijvoorbeeld onderzoeken hoe we de avond-, nacht-, en weekenddiensten (NAW) efficiënter kunnen regelen. Dat doen wij in de regio samen met meerdere zorgaanbieders. De smart glasses zou ook hier kunnen bijdragen aan meer efficiëntie en het waarborgen van continuïteit.”

Test smart glasses
Geplaatst op: 7-1-2020

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn