Verpleeghuis Altingerhof onder verscherpt toezicht IGZ

Afbeelding: 0b2067e3-9786-4ab1-afb5-efd6164586ef

Verpleeghuis Altingerhof, dat door de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht is komen te staan, is al maanden bezig met een verbetertraject. "Het bezoek komt eigenlijk te vroeg", aldus manager Engelien Winkels. "In een eerder stadium hebben wij, samen met de IGZ geconstateerd dat er los van de goede veranderingen in ons huis aanvullende verbetermaatregelen nodig zijn. Het rapport van de IGZ biedt daar heldere uitgangspunten voor. We zijn volop in ontwikkeling en staan voor grote uitdagingen. Daar hebben we een concreet actieplan voor."

Nieuwe werkwijze
Sinds vorig jaar hebben de directie en medewerkers van Altingerhof een veranderingstraject in gang gezet om de zorg nog beter aan te laten sluiten bij de toenemende en zwaardere zorgbehoefte van bewoners. De woongroepen zijn kleiner gemaakt en de teamsamenstelling en verantwoordelijkheden van het team zijn aangepast. Een nieuwe manier van werken, die ervoor zorgt dat er meer ruimte en tijd is voor persoonlijke aandacht voor bewoners, hygiëne en infectiepreventie. "We zijn er echter nog niet", aldus de manager. "We moeten ons deze nieuwe manier van werken nog echt eigen maken. Daar gaan we, mede op basis van het rapport van de IGZ, extra in investeren. Bijvoorbeeld door opleiding en training ten aanzien van thema’s als bejegening, omgaan met agressie en hygiëne."

"We zijn ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn. We zien de eerste effecten van de veranderingen. Bewoners en familieleden zijn veel meer betrokken bij de zorg. Mensen geven aan zich meer thuis te voelen in Altingerhof. Het kan en moet nog beter. Daar zijn we ons zeer van bewust en daar maken we werk van."
 

Onze reactie op het rapport kunt u hier lezen.

Geplaatst op: 12-11-2013

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn