Vitaal ouder worden gaat ook over welbevinden en veerkracht

Zorgprofessionals in de raadzaal Aa en Hunze

Maandag 3 juli kwamen ongeveer 80 zorgprofessionals, waaronder Icare Verpleging en Verzorging, in de raadzaal bijeen voor de startbijeenkomst ‘Integrale Ouderenzorg Aa en Hunze’. Dit was de aftrap voor de tweejarige proeftuin integrale ouderenzorg waar de gemeente Aa en Hunze in investeert.

Zelfredzaamheid

Het doel van de integrale ouderzorg is om de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen te vergroten. De eerste gastspreker, Klaske Wynia, ging dieper in op twee modules die het merendeel van de huisartsen in Aa en Hunze gaan inzetten. Deze modules, ‘Kwetsbare ouderen’ van Huisartsenzorg Drenthe (HZD) en SamenOud, maken het mogelijk om ervaringen te monitoren, delen en evalueren. Uit het daaropvolgende gesprek met de aanwezigen kwam naar voren dat een goede samenwerking tussen de verschillende zorgdisciplines noodzakelijk is voor goede integrale ouderenzorg. Mieke Ceelen van Omzien Naar Elkaar Rolde sloot de avond af en benadrukte dat, naast medische zorg, welzijn ook belangrijk is.

Integrale Ouderenzorg Drenthe

Wethouder Harry Dijkstra: “Ik kijk terug op een mooie bijeenkomst waar verschillende disciplines samenkwamen om met elkaar te spreken over integrale ouderenzorg. Er werd goed naar elkaar geluisterd en de verschillende zorgprofessionals zochten naar verbinding om de ouderen langer thuis te kunnen laten wonen. Beide modules, zowel de HZD module ‘kwetsbare ouderen’ als SamenOud, bieden goede mogelijkheden om dit te bewerkstelligen. Het is goed om te zien dat de kwaliteiten van beide modules samen worden gevoegd in de overkoepelende module Integrale Ouderenzorg Drenthe.”

Geplaatst op: 10-7-2017

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn