Waardering voor álle collega’s in de zorg

Er is een discussie gaande over salarissen in de zorg. Als directie van Icare en raad van bestuur van Espria vinden we: álle zorgmedewerkers moeten een goed salaris verdienen. Er wordt al langere tijd terecht veel gesproken over de waardering van zorgmedewerkers. Wij vinden dat een goede beloning verder moet gaan dan een coronabonus. En dat moet niet alleen gelden voor collega’s in de wijk. Dat moet gelden voor alle collega’s in de zorg: de wijk, woonzorglocaties, geriatrische revalidatiezorg, dagbesteding en de thuisbegeleiding.

Dat Buurtzorg een deel van hun medewerkers in een hogere salarisschaal zet, is voor hen goed nieuws. Maar hoe die salarisverhoging betaald wordt is de grote vraag. Buurtzorg wil dit doen door vergroting van de productiviteit en door een verlaging van het ziekteverzuim (naar 3%). Wij vinden dat een salarisverhoging niet gepaard mag gaan met meer werkdruk. Werken in de zorg is een veeleisende baan, zowel fysiek als mentaal. Daar hoort een goede beloning bij, naast goed werkgeverschap met ruimte voor scholing, gezond en veilig werken en professionele ruimte. Daar past een verdere verhoging van de werkdruk niet bij.

Ook zou de financiering van een salarisverhoging niet afhankelijk moeten zijn van de principiële keuze die wij als zorgorganisatie maken om overal en altijd zorg te bieden. Wij zijn er ook voor de nachtzorg en voor de meest complexe en zware cliëntenzorg. Deze zorg is noodzakelijk maar vaak niet kostendekkend. Als we om financiële redenen deze zorg niet meer zouden bieden is immers onze cliënt de dupe.

Zorg is en blijft mensenwerk en staat of valt met samenwerking. Van ons als collega’s onderling, maar ook met collega-organisaties. Wat ons betreft mag er absoluut geen tweedeling ontstaan tussen de verschillende zorgdisciplines en de verschillende zorgorganisaties. Wij geloven niet dat onderling concurreren ons verder brengt. Juist door samen optrekken willen we hoge kwaliteit blijven leveren en noodzakelijke innovaties doen voor onze cliënten. Wij zijn er voor kwetsbare mensen.

Samen met onze collega’s en de brancheorganisaties zetten we maximale druk op het kabinet, de Tweede Kamer en de financiers om meer geld voor álle zorgmedewerkers beschikbaar te stellen. Wij zullen jullie uiteraard blijven informeren over de stappen die worden gezet.

Met vriendelijke groet,

Dennis van Achthoven en Gia Wallinga                        Ria Stegehuis
Directie Icare V&V                                                         Raad van bestuur Espria

Geplaatst op: 14-1-2022

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn