Zorgpartijen ondertekenen samenwerkingsconvenant

Zorgpartijen ondertekenen samenwerkingsconvenant

Eerstelijns verblijf goed geregeld in Assen en omgeving

Op 10 mei ondertekenden Zorggroep Drenthe, Accolade Zorg, Interzorg, de huisartsen uit Assen en omgeving, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Icare in Boshof, Centrum voor revalidatie en herstelzorg, op feestelijke wijze het samenwerkingsconvenant Eerstelijns verblijf. Eerstelijns verblijf is de benaming voor kortdurende zorg in een verpleeghuis of op een locatie die gespecialiseerd is in herstelzorg. Dit is bedoeld voor mensen die om zorg gerelateerde redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld omdat de benodigde zorg thuis niet mogelijk is, of vanwege herstel na een ziekenhuisopname.

Sinds vorig jaar november hebben de samenwerkingspartners aan het convenant gewerkt, met als doel de realisatie van een eenduidige, gezamenlijke werkwijze. ‘We hebben goede onderlinge afspraken gemaakt, die ervoor zorgen dat mensen de juiste zorg op de juiste plek krijgen’, aldus de betrokken bestuurders en huisartsen. ‘Ons gezamenlijk streven is voorspoedige terugkeer van patiënten naar hun oorspronkelijke woonsituatie. Het goede aan de samenwerking is, dat we allemaal op dezelfde manier met patiënten afstemmen welke zorg nodig is en welke route wordt gevolgd. Op die manier weten alle betrokkenen precies waar ze aan toe zijn en kan de zorg eenvoudig van de ene naar de andere partij worden overgedragen als dat nodig is.’

Door de versteviging van de samenwerking via dit convenant neemt ook de kennis over elkaars service- en zorgverlening toe. Dat draagt bij aan het benutten van elkaars expertise en mogelijkheden. Drentenaren uit Assen en omgeving plukken daar de vruchten van.

compilatie
Geplaatst op: 11-5-2017

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn