Psychogeriatrische zorg (voor mensen met dementie)

Merkt u dat u last krijgt van vergeetachtigheid en maakt u dat onzeker, onveilig of angstig? Maak dan een afspraak met de wijkverpleegkundige. U hoeft dit probleem niet alleen aan te pakken.

Thuis wonen bij dementie

Geheugenstoornissen hebben grote impact op de kwaliteit van leven. De ernst ervan en het feit dat genezing niet mogelijk is, maken deskundige, gespecialiseerde zorg noodzakelijk. Zeker als u zo lang mogelijk verantwoord en prettig thuis wilt blijven wonen. Met ondersteuning van de gespecialiseerde Psychogeriatrische (PG-) zorg van Icare kan dat en ook met de inzet van technische hulpmiddelen is tegenwoordig heel veel mogelijk.

Juist bij beginnende dementie is het van groot belang dat u en uw naasten, familie en mantelzorger voldoende uitleg krijgen over de verschijnselen en hoe de ziekte zich ontwikkelt. De wijkverpleegkundige staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Waar nodig geeft zij ook tips en informatie over hoe u kunt omgaan met veranderingen in het gedrag of met heftige emoties zoals in de war zijn, angst en boosheid.
 

Kleine teams

PG-zorg wordt verleend door kleine teams, zodat mensen zoveel mogelijk met dezelfde zorgverlener te maken hebben. Het is belangrijk om u en uw naasten en mantelzorgers goed te leren kennen. Zo willen zij bijvoorbeeld ook weten wat iemands leefritme is en wat hij of zij belangrijk vindt. Kortom, alle dingen die bijdragen aan het leefplezier. Vervolgens doen zij er alles aan om de zorg- en hulpverlening daar zoveel mogelijk op aan te laten sluiten. De verpleegkundigen en verzorgenden in dit team zijn hiervoor speciaal getraind. Ze zijn geselecteerd op basis van deskundigheid, kwaliteit en affiniteit met mensen met dementie en andere geheugenstoornis. Zij weten hoe belangrijk het is om u goed te leren kennen en zij nemen de tijd om een relatie op te bouwen. Vanuit persoonlijke belevingsgerichte zorg bieden zij structuur, rust en een gevoel van veiligheid. Zo zorgen zij ervoor, samen met de mantelzorgers of naasten, dat mensen met dementie of andere geheugenstoornissen zo lang mogelijk verantwoord en prettig thuis kunnen wonen. 
 

Een veilig thuis

Een van de eerste dingen waar de Icare PG-verpleegkundigen en -verzorgenden alert op zijn, is veiligheid. Is er sprake van ongerustheid over onveilige situaties in en rond het huis, dan beoordelen zij de woning en geven deskundig advies voor een zo veilig mogelijke leefomgeving. Worden medicijnen wel ingenomen, in de juiste hoeveelheid en op het juiste moment? De verzorgenden en verpleegkundigen van Icare bieden graag veiligheid bij het gebruik van medicijnen, bijvoorbeeld door de inzet van technische hulpmiddelen.
 

Casemanager Dementie

Mensen met dementie kunnen met veel verschillende zorgverleners en instanties te maken krijgen. Een casemanager van Icare kan hierbij hulp bieden. Deze casemanager is een vast aanspreekpunt die de spin in het web kan zijn voor een persoon met dementie en zijn of haar naasten. De casemanager  kan de verschillende zorgvragen zoals thuiszorg, dagbesteding en benodigde aanpassingen op elkaar afstemmen en daardoor een belangrijke steun zijn voor u en uw naasten.

 

Aanvraag en kosten

Wilt u meer weten, over wat Icare voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Via "waar kunt u ons vinden" rechts op deze pagina kunt u makkelijk contact leggen met het wijkteam bij u in de buurt. Voor verpleging en verzorging heeft u vanaf 1 januari 2015 geen indicatie nodig. De kosten worden vergoed uit uw zorgverzekering en er geldt geen eigen risico voor. Voor individuele begeleiding is vanaf 1 januari 2015 de gemeente verantwoordelijk. De wijkverpleegkundige kan u adviseren over de mogelijkheden in uw gemeente.

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn