De longverpleegkundigen

Bij Icare werken gespecialiseerde verpleegkundigen die zorg en begeleiding geven aan mensen met astma en COPD. De longverpleegkundige bezoekt u thuis en kan u informatie en adviezen geven over het ziektebeeld, medicatie, klachten, omgaan met een longziekte en een luisterend oor bieden.

De longverpleegkundige verleent zorg aan longpatiënten, meestal op aanvraag van het wijkteam, longarts/ longverpleegkundige ziekenhuis, kinderarts, huisarts/ praktijkondersteuner of op verzoek van uzelf.

Deze gesprekken worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet en vallen niet onder uw eigen risico.

Wat kan de longverpleegkundige voor u betekenen?

De zorg bestaat uit:

  • begeleiding in het leren omgaan met astma en/of COPD;
  • voorlichting/ instructie longmedicijnen, inhaleren, vernevelen;
  • informatie over zuurstofgebruik thuis;
  • sanerings-huisbezoeken bij allergie voor de huisstofmijt;
  • stoppen met roken-begeleiding.

De zorg kan plaatsvinden bij u thuis of tijdens spreekuren in een huisartsenpraktijk. In sommige regio’s vindt de stoppen met roken-begeleiding op kantoor van Icare plaats.

De longverpleegkundige geeft groepsvoorlichting aan mensen met astma en/of COPD (en hun mantelzorgers), bijvoorbeeld bij het Longpunt.

Hoe kunt u een huisbezoek aanvragen?

U kunt zelf een huisbezoek aanvragen via Icare Zorgcentrale (0900 88 33). Ook kan de huisarts, specialist of een andere zorgverlener een huisbezoek voor u aanvragen.

Longfonds

Longfonds is in het hele land actief.
Er worden diverse (online) activiteiten georganiseerd, ook bij u in de buurt. U kunt hierbij denken aan digitale koffietafels en webinars. Kijk voor meer informatie op de website van het Longfonds

Contact

Als u contact wilt met een longverpleegkundige in uw regio, kunt u bellen met Icare Zorgcentrale, telefoonnummer 0900 88 33 (24 uur p.d./7 dagen per week bereikbaar). Zij kunnen u verder helpen.

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn