Multiple Sclerose (MS)

Multiple sclerose (MS) is een aandoening van de hersenen en het ruggenmerg. Daarin ontstaan, door ontstekingen, geleidelijk harde plekken.

De oorzaak van multiple sclerose is nog niet duidelijk. Onderzoekers vermoeden dat MS een auto-immuunziekte is. Daardoor valt bij MS het afweersysteem van het lichaam de eigen zenuwcellen aan. Of en de mate waarin de beperkingen optreden, verschilt per persoon.

Door de harde plekken werken het ruggenmerg en de hersenen minder goed en ontstaat er schade. Dit kan leiden tot klachten zoals: moeheid, pijn, problemen met geheugen, concentratie, problemen met zien en problemen met de stoelgang (verstopping of diarree). Verder kan bewegen moeilijker worden en wordt iemand stijver, krijgt minder gevoel in de ledematen en heeft moeite met evenwicht bewaren. Meestal beginnen de kenmerken op volwassen leeftijd. Maar bij ongeveer 3-5% van de patiënten met MS werd de diagnose gesteld op de kinderleeftijd (tot 16 jaar oud).

Voor meer informatie over MS: https://msvereniging.nl/

De neurologieverpleegkundige bij MS

Als bij u MS is geconstateerd dan kunnen er honderden vragen naar voren komen. Het is daarbij van belang dat u een zorgverlener vindt in wie u vertrouwen heeft en die inhoudelijk weet waarover het gaat. Geen enkele zorgverlener kan alle vragen beantwoorden. U zult dus veelal te maken krijgen met meerdere zorgverleners. Daarbij is het prettig als deze zorgverleners met elkaar samenwerken en u weet met welke vragen of problemen u bij wie terecht kunt. Voor veel mensen met MS is de neurologieverpleegkundige in de thuiszorg het centrale aanspreekpunt in het hele proces.

De neurologie-verpleegkundige kan behulpzaam zijn bij onder andere:

  • Begrijpen en erkennen van de diagnose.
  • Informatie verkrijgen over de ziekte en de behandelmogelijkheden.
  • Het zoeken naar oplossingen voor praktische problemen, zoals woningaanpassingen, dagbesteding, vervoer, ondersteuning mantelzorg  etc..
  • Inschatten hoe te handelen bij bepaalde klachten of symptomen.
  • Inschakelen van andere deskundige zorgverleners.
  • Ondersteuning bieden bij het gebruik van medicatie.

Dit alles in overleg en in nauwe samenwerking met de behandelend neuroloog/revalidatiearts.

Zorg ervoor dat u goed geïnformeerd bent zodat uzelf zoveel mogelijk de keuzes kunt maken die soms gemaakt moeten worden. Het gaat over uw leven en alleen uzelf kunt daarbij aangeven wat daarin belangrijk is. Zorg ervoor dat uzelf de regie in handen heeft waarbij de deskundige zorgverleners vooral de rol hebben van deskundige adviseurs.

Bereikbaarheid neurologieverpleegkundigen Icare

Neurologieverpleegkundigen bij MS Flevo/Veluwe Noord:
Karin Kleis, 
k.kleis@icare.nl,  
06 10 97 06 35

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn